TCP (Transmission Control Protocol)

TCP (Transmission Control Protocol)


TCP razdeli podatke v pakete in jih ponovno združi na strani sprejema, tako da drugemu vozlišču v omrežju priskrbi zanesljivo in zagotovljeno storitev dostave, ki je usmerjena v povezavo. Ko podatkovni paketi prispejo na cilj, TCP izračuna preskusno vsoto za vsak paket in tako preveri, ali so podatki poškodovani. Če so se podatki v paketu med prenosom poškodovali, TCP zavrže paket in zahteva ponovno pošiljanje.

HP color laserjet 2700 TCP (Transmission Control Protocol)