Samodejna konfiguracija

Samodejna konfiguracija


1.

V meniju nadzorne plošče pritisnite OK (V redu).

2.

Z gumbom < ali > izberite Network Config. (Omrežna konfiguracija) in nato pritisnite OK (V redu).

3.

Z gumbom < ali > izberite TCP/IP config (Konfiguracija TCP/IP) in nato pritisnite OK (V redu).

4.

Z gumbom < ali > izberite Automatic (Samodejno) in nato pritisnite OK (V redu).

Lahko traja nekaj minut, preden je samodejni IP-naslov pripravljen na uporabo.

HP color laserjet 2700 note Samodejna konfiguracija Opomba

Če želite onemogočiti ali omogočiti določene samodejne načine IP-ja (kot so BOOTP, DHCP in AutoIP (Samodejna dodelitev IP-ja), lahko te nastavitve spremenite le z uporabo vdelanega spletnega strežnika ali programa HP ToolboxFX .

HP color laserjet 2700 Samodejna konfiguracija