Nastavitve hitrosti povezave in dupleksa povezave

Nastavitve hitrosti povezave in dupleksa povezave


HP color laserjet 2700 note Nastavitve hitrosti povezave in dupleksa povezave Opomba

Napačne spremembe nastavitev hitrosti povezave in dupleksa povezave lahko tiskalniku preprečijo komunikacijo z drugimi omrežnimi napravami. Za večino primerov uporabite način Automatic (Samodejno).

Uveljavljanje sprememb povzroči ponoven zagon tiskalnika. Spremembe vnašajte le, ko tiskalnik miruje.

1.

V meniju nadzorne plošče pritisnite OK (V redu).

2.

Z gumbom < ali > izberite Network Config. (Omrežna konfiguracija) in nato pritisnite OK (V redu).

3.

Z gumbom < ali > izberite Link Speed (Hitrost povezave) in nato pritisnite OK (V redu).

4.

Z gumbom < ali > izberite eno od naslednjih nastavitev.

10T Full (10T polno)

10T Half (10T polovično)

100TX Full (100TX polno)

100TX Half (100TX polovično)

HP color laserjet 2700 note Nastavitve hitrosti povezave in dupleksa povezave Opomba

Nastavitev tiskalnika mora biti ista kot nastavitev omrežne naprave, s katero se povezujete (omrežno zvezdišče, stikalo, prehod, usmerjevalnik ali računalnik).

5.

Pritisnite OK (V redu). Tiskalnik se ponovno zažene.

HP color laserjet 2700 Nastavitve hitrosti povezave in dupleksa povezave