Uporaba vgrajenega spletnega strežnika ali programa HP ToolboxFX

Uporaba vgrajenega spletnega strežnika ali programa HP ToolboxFX


Vgrajeni spletni strežnik (EWS) ali HP ToolboxFX lahko uporabite za ogled ali spremembo nastavitev konfiguracije IP-jev. Za dostop do vgrajenega spletnega strežnika vnesite IP-naslov tiskalnika v vrstico naslova v brskalniku.

Za vse informacije o uporabi vgrajenega spletnega strežnika in programske opreme HP ToolboxFX, vključno z navodili o odpiranju teh orodij, si oglejte razdelka Uporaba vgrajenega spletnega strežnika in Uporaba programa HP ToolboxFX.

Na zavihku Networking (Omrežje) (EWS) ali Network Settings (Omrežne nastavitve) (HP ToolboxFX) lahko spremenite naslednje konfiguracije:

Host Name (Ime gostitelja)

Manual IP Address (Ročna dodelitev IP-naslova)

Manual Subnet Mask (Ročna dodelitev maske podmrežja)

Manual Default Gateway (Ročna dodelitev privzetega prehoda)

HP color laserjet 2700 note Uporaba vgrajenega spletnega strežnika ali programa HP ToolboxFX Opomba

Spreminjanje omrežne konfiguracije lahko zahteva spremembo spletnega naslova brskalnika, preden lahko ponovno vzpostavite komunikacijo s tiskalnikom. Medtem ko se omrežje ponastavlja, tiskalnik nekaj sekund ni na voljo.

HP color laserjet 2700 Uporaba vgrajenega spletnega strežnika ali programa HP ToolboxFX