Meni Network Config. (Omrežna konfiguracija) (samo tiskalnik HP Color LaserJet 2700n)

Meni Network Config. (Omrežna konfiguracija) (samo tiskalnik HP Color LaserJet 2700n)


S tem menijem določite nastavitve omrežne konfiguracije.


Element menija
Element podmenija
Opis
TCP/IP config (Konfiguracija TCP/IP)
Automatic (Samodejno)
Manual (Ročno)
Izberite Automatic (Samodejno) za samodejno konfiguracijo vseh nastavitev TCP/IP.
Izberite Manual (Ročno) za ročno konfiguracijo IP-naslova, maske podmrežja in privzetega prehoda.
Link Speed (Hitrost povezave)
Automatic (Samodejno)
10T Full (10T polno)
10T Half (10T polovično)
100TX Full (100TX polno)
100TX Half (100TX polovično)
Tiskalnik mora samodejno zaznati pravo hitrost povezave za omrežje. S tem menijem po potrebi ročno nastavite hitrost povezave.
Po nastavitvi hitrosti povezave se tiskalnik samodejno ponovno zažene.
Restore defaults (Obnovi privzeto)
 
S pritiskom OK (V redu) vrnete nastavitve omrežne konfiguracije na privzete vrednosti.
HP color laserjet 2700 Meni Network Config. (Omrežna konfiguracija) (samo tiskalnik HP Color LaserJet 2700n)