Uporaba menijev

Uporaba menijev


1.

Pritisnite OK (V redu) za odpiranje menijev.

2.

Za pomikanje po seznamih pritiskajte < ali >.

3.

Za izbiro želene možnosti pritisnite OK (V redu). Ob aktivni izbiri se prikaže zvezdica (*).

4.

Pritisnite X za izhod iz menija brez shranitve sprememb.

V naslednjih razdelkih so opisane možnosti za posamezni glavni meni:

Meni Reports (Poročila)

Meni System Setup (Nastavitev sistema)

Meni Network Config. (Omrežna konfiguracija) (samo tiskalnik HP Color LaserJet 2700n)

Meni Service (Storitve)

HP color laserjet 2700 Uporaba menijev