Uporaba nadzorne plošče tiskalnika v okoljih v skupni rabi

Uporaba nadzorne plošče tiskalnika v okoljih v skupni rabi


Če imate tiskalnik v skupni rabi z drugimi uporabniki, upoštevajte naslednja navodila, da zagotovite uspešno delovanje tiskalnika:

Pred spreminjanjem nastavitev nadzorne plošče se obrnite na skrbnika sistema. Spreminjanje nastavitev nadzorne plošče lahko vpliva na druga tiskalna opravila.

Pred spreminjanjem privzete pisave tiskalnika ali prenosom programskih pisav se uskladite z drugimi uporabniki. Z usklajevanjem teh operacij prihranite pomnilnik in se izognete nepričakovanemu natisu tiskalnika.

Preklapljanje med osebnostmi tiskalnika, kot je preklapljanje emuliranega PostScript na PCL, vpliva na natis drugih uporabnikov.

HP color laserjet 2700 note Uporaba nadzorne plošče tiskalnika v okoljih v skupni rabi Opomba

Vaš omrežni operacijski sistem lahko samodejno zaščiti tiskalno opravilo vsakega uporabnika pred vplivi drugih tiskalnih opravil. Za dodatne informacije se obrnite na skrbnika sistema.

HP color laserjet 2700 Uporaba nadzorne plošče tiskalnika v okoljih v skupni rabi