Težave pri natisu tiskalnika

Težave pri natisu tiskalnika


Napačen natis pisav
Vzrok
Rešitev
Pisava ni bila pravilno izbrana v programu.
Ponovno izberite pisavo.
Pisava ni na voljo tiskalniku.
Pisavo prenesite v tiskalnik ali uporabite drugo. (V OS Windows to samodejno naredi gonilnik.)
Ni izbran pravi gonilnik za tiskalnik.
Izberite pravi gonilnik za tiskalnik.
Pisava je morda prava, a znaki so nejasni, ker barve niso pravilno poravnane.
Izvedite popolno umerjanje tiskalnika. Oglejte si razdelek Umerjanje tiskalnika.

Tiskanje vseh znakov iz nabora simbolov ni mogoče
Vzrok
Rešitev
Ni izbrana prava pisava.
Izberite pravo pisavo.
Ni izbran pravi nabor simbolov.
Izberite pravi nabor simbolov.
Program ne podpira izbranega nabora znakov ali simbolov.
Uporabite pisavo, ki podpira nabor znakov oziroma simbolov.

Besedilo se pomika prek strani
Vzrok
Rešitev
Program ne ponastavlja tiskalnika na vrh strani.
Za podrobne informacije si oglejte dokumentacijo programske opreme ali PCL/PJL Technical Reference Package (PCL-/PJL-paket tehničnih referenc).

Znaki so nepravilni ali manjkajo ali pa je natis pomanjkljiv
Vzrok
Rešitev
Vmesniški kabel je slabe kakovosti.
Poskusite uporabiti drug, kakovostnejši in s standardom IEEE združljiv vmesniški kabel.
Vmesniški kabel ni dobro priključen.
Izključite in ponovno priključite vmesniški kabel.
Vmesniški kabel je poškodovan ali slab.
Poskusite uporabiti drug vmesniški kabel.
Napajalni kabel ni dobro priključen.
Izključite in ponovno priključite napajalni kabel.
Tiskati poskušate opravilo PCL, a tiskalnik je konfiguriran za PS.
Na nadzorni plošči tiskalnika izberite pravo osebnost tiskalnika in nato ponovno pošljite tiskalno opravilo.
Tiskati poskušate opravilo PS, a tiskalnik je konfiguriran za PCL.
Na nadzorni plošči tiskalnika izberite pravo osebnost tiskalnika in nato ponovno pošljite tiskalno opravilo.

Delni natis
Vzrok
Rešitev
Na nadzorni plošči tiskalnika se prikaže sporočilo o napaki pomnilnika.
1.

Povečajte pomnilnik tiskalnika, tako da iz njega izbrišete nepotrebne prenesene pisave, slogovne datoteke in makre.

ali

2.

Povečajte pomnilnik tiskalnika.

Datoteka, ki jo tiskate, vsebuje napake.
V programu preverite, da v datoteki ni napak.
1.

Iz istega programa natisnite drugo datoteko, za katero veste, da ne vsebuje napak.

ali

2.

Natisnite datoteko iz drugega programa.

Na natisih se pojavljajo madeži, navpične črte, zamazanost ali ponavljajoče oznake
Vzrok
Rešitev
Tiskalnik je treba očistiti.
Očistite tiskalnik. Oglejte si razdelek Čiščenje tiskalnika. Če se težava nadaljuje, si oglejte razdelek Odpravljanje težav s kakovostjo tiskanja.
HP color laserjet 2700 Težave pri natisu tiskalnika