Odpravljanje težav s kakovostjo tiskanja z uporabo programa HP ToolboxFX

Odpravljanje težav s kakovostjo tiskanja z uporabo programa HP ToolboxFX


Iz programske opreme HP ToolboxFX lahko natisnete stran, s pomočjo katere lahko prepoznate tiskalno kartušo, ki povzroča težave. Na strani za odpravljanje težav s kakovostjo tiskanja se natisne pet barvnih pasov, ki so razdeljeni v štiri prekrivajoče razdelke. S pregledom vsakega razdelka lahko ugotovite, s katero kartušo je težava.

HP color laserjet 2700 bgu ms02 Odpravljanje težav s kakovostjo tiskanja z uporabo programa HP ToolboxFX


Razdelek
Tiskalna kartuša
1
Rumeno
2
Modro
3
Črno
4
Škrlatno

Če se madež ali pika pojavi le v enem razdelku, zamenjajte tiskalno kartušo, ki se ujema s tem razdelkom.

Če se madež ali črta pojavi v več kot enem razdelku, zamenjajte tiskalno kartušo, ki se ujema z barvo madeža ali črte.

Če se na strani pojavi ponavljajoči vzorec pik, madežev ali črt, očistite tiskalnik. Oglejte si razdelek Čiščenje tiskalnika. Po čiščenju tiskalnika ponovno natisnite stran za odpravljanje težav s kakovostjo tiskanja, da vidite, ali je napaka odpravljena.

Za tiskanje strani za odpravljanje težav s kakovostjo tiskanja
1.

Odprite HP ToolboxFX. Oglejte si razdelek Ogled programa HP ToolboxFX.

2.

Kliknite mapo Help (Pomoč) in nato stran Troubleshooting (Odpravljanje težav).

3.

Kliknite gumb Print (Tiskanje) in nato sledite navodilom na natisnjenih straneh.

HP color laserjet 2700 Odpravljanje težav s kakovostjo tiskanja z uporabo programa HP ToolboxFX