Popačenja prosojnih folij

Popačenja prosojnih folij


Na prosojnih folijah se lahko pojavijo iste težave s kakovostjo slike kot pri drugih vrstah medijev in prav tako popačenja, ki so značilna za tiskanje na prosojnice. Ker se prosojnice na poti tiskanja upogibajo, lahko komponente za ravnanje s papirjem pustijo sledi na njihovi površini.

HP color laserjet 2700 note Popačenja prosojnih folij Opomba

Prosojnice naj se pred uporabo vsaj 30 sekund ohlajajo.

Na zavihku gonilnika tiskalnika Paper (Papir) kot vrsto papirja izberite Transparency (Prosojnica). Preverite tudi, ali je pladenj pravilno konfiguriran za prosojnice.

Preverite, ali prosojnice ustrezajo specifikacijam za ta tiskalnik. Oglejte si razdelek Specifikacije tiskalnega medija.

Zasnova prosojnic otežuje oprijem tonerja. Uporabljajte samo prosojnice za tiskalnike HP Color LaserJet.

Prosojnice prijemajte za robove. Maščoba s prstov lahko povzroči madeže in packe.

Ko so prosojnice skupaj v izhodnem pladnju, se na zadnjem robu polnih strani lahko pojavijo majhna, naključno razporejena, temna območja. Opravilo poskusite tiskati v manjših svežnjih.

Če natisnjene barve niso prave, v programski opremi ali gonilniku tiskalnika izberite druge barve.

Če natisnjene prosojnice uporabljate na odsevnem grafoskopu, raje uporabite standardni grafoskop.

HP color laserjet 2700 Popačenja prosojnih folij