Težave s kakovostjo tiskanja, povezane z mediji

Težave s kakovostjo tiskanja, povezane z mediji


Do nekaterih težav s kakovostjo tiskanja pride zaradi uporabe neustreznih medijev.

Nastavitev gonilnika je napačna. Za spremembo nastavitve vrste medija si oglejte razdelek Vrsta in velikost.

Uporabljajte medije, ki ustrezajo HP-jevim specifikacijam. Oglejte si razdelek Specifikacije tiskalnega medija.

Površina medijev je pregladka. Uporabite papir, ki ustreza specifikacijam HP-jevim specifikacijam. Oglejte si razdelek Specifikacije tiskalnega medija.

Vsebnost vlage je neenakomerna, previsoka ali prenizka. Uporabite medij iz drugega vira ali neodprtega sklada papirja.

Nekatera območja medija zavračajo toner. Uporabite medij iz drugega vira ali neodprtega sklada papirja.

Uporabljena glava pisma se tiska na grobi papir. Uporabite bolj gladek, kserografski papir. Če na ta način odpravite težavo, dobavitelja glave pisma prosite, naj uporablja papir, ki ustreza specifikacijam tega tiskalnika. Oglejte si razdelek Specifikacije tiskalnega medija.

Papir je pregrob. Uporabite bolj gladek, kserografski papir.

Medij, ki ga uporabljate, je pregost za izbrano nastavitev vrste medija, toner pa se ne oprijema medija.

HP color laserjet 2700 Težave s kakovostjo tiskanja, povezane z mediji