Težave s kakovostjo tiskanja, povezane z nabiranjem tonerja v tiskalniku

Težave s kakovostjo tiskanja, povezane z nabiranjem tonerja v tiskalniku


Sčasoma se lahko v tiskalniku naberejo toner in drugi delci. To nabiranje lahko pripelje do naslednjih težav s kakovostjo tiskanja:

Madeži v enakomernih razmakih na natisnjeni strani

Toner, ki se hitro razpaca

Zamazanost strani

Navpične proge ali črte na strani

Za odpravo takšnih težav očistite tiskalnik. Oglejte si razdelek Čiščenje tiskalnika.

HP color laserjet 2700 note Težave s kakovostjo tiskanja, povezane z nabiranjem tonerja v tiskalniku Opomba

Če želite zmanjšati nabiranje tonerja, medije v pladnju vedno konfigurirajte tako, da se bodo ujemale z mediji, ki jih uporabljate. Tiskanje na medije, ki so drugačni od konfiguracijske nastavitve, lahko povzroči prekomerno nabiranje tonerja.

HP color laserjet 2700 Težave s kakovostjo tiskanja, povezane z nabiranjem tonerja v tiskalniku