Težave s kakovostjo tiskanja, povezane z okoljem

Težave s kakovostjo tiskanja, povezane z okoljem


Če tiskalnik deluje v izredno vlažnih ali suhih razmerah, preverite, ali je okolje tiskanja znotraj specifikacij. Za specifikacije o delovnem okolju si oglejte priročnik za začetek uporabe tiskalnika.

HP color laserjet 2700 Težave s kakovostjo tiskanja, povezane z okoljem