Umerjanje tiskalnika

Umerjanje tiskalnika


Umerjanje je funkcija tiskalnika, ki optimizira kakovost tiskanja. Če imate kakršnekoli težave s kakovostjo tiskanja, umerite tiskalnik.

1.

Pritisnite OK (V redu).

2.

S pritiskom na > označite System Setup (Nastavitev sistema) in nato pritisnite OK (V redu).

3.

S pritiskom na > označite Print quality (Kakovost tiskanja) in nato pritisnite OK (V redu).

4.

S pritiskom na > označite Calibrate color (Umerjanje barve) in nato pritisnite OK (V redu).

5.

S pritiskom na > označite Calibrate now (Umeri zdaj) in nato pritisnite OK (V redu).

6.

Pritisnite OK (V redu).

HP color laserjet 2700 Umerjanje tiskalnika