Sporočila nadzorne plošče

Sporočila nadzorne plošče


V sporočilih nadzorne plošče je navedeno trenutno stanje tiskalnika. Poleg tega opozorila opozorilna sporočila in sporočila o kritičnih napakah označujejo situacije, za katere bodo morda potrebni ukrepi.

Opozorila in opozorilna sporočila se prikažejo začasno in morda boste morali sporočilo potrditi s pritiskom na OK (V redu) za obnovitev tiskanja oziroma s pritiskom na X za preklic opravila. Ob nekaterih opozorilih se opravilo morda ne bo natisnilo ali pa bo kakovost tiskanja slabša. Če je opozorilo ali opozorilno sporočilo povezano s tiskanjem in je vklopljena funkcija samodejnega nadaljevanja, bo tiskalnik poskušal nadaljevati s tiskanjem opravila po 10-sekundnem prikazu opozorila brez potrditve.

Sporočila o kritičnih napakah lahko označujejo nekakšno okvaro. Težavo lahko odpravite s ponovnim zagonom tiskalnika. Če kritične napake ne uspete odpraviti, tiskalnik morda potrebuje popravilo.

Sporočilo nadzorne plošče
Opis
Priporočljiv ukrep
10.XXXX Supply Error (10.XXXX napaka potrošnega materiala)
E-oznake za eno od tiskalnih kartuš ni mogoče prebrati ali manjka.

10.0000 = napaka e-oznake črne kartuše

10.0001 = napaka e-oznake modre kartuše

10.0002 = napaka e-oznake škrlatne kartuše

10.0003 = napaka e-oznake rumene kartuše

10.1000 = e-oznaka črne kartuše manjka

10.1001 = e-oznaka modre kartuše manjka

10.1002 = e-oznaka škrlatne kartuše manjka

10.1003 = e-oznaka rumene kartuše manjka

1.

Ponovno namestite tiskalno kartušo.

2.

Tiskalnik izklopite in nato ponovno vklopite.

3.

Če težave ne odpravite, zamenjajte kartušo.

49 Error (49 napaka)
Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite)
V tiskalniku je prišlo do notranje napake.
S stikalom za napajanje izklopite napajanje, počakajte vsaj 30 sekund in nato vklopite napajanje ter počakajte, da se tiskalnik zažene.
Če uporabljate prenapetostno zaščito, jo odstranite. Tiskalnik priključite neposredno na stensko vtičnico. Tiskalnik vklopite s sti­kalom za napajanje.
Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite na HP-jevo službo za podporo. Oglejte si razdelek Servis in podpora.
50.X Fuser Error (50.X napaka fiksirne enote)
Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite)
V tiskalniku je prišlo do napake na fiksirni enoti.
Tiskalnik izklopite, počakajte vsaj 25 minut in ga nato ponovno vklopite.
Če uporabljate prenapetostno zaščito, jo odstranite. Tiskalnik priključite neposredno na stensko vtičnico. Tiskalnik vklopite s sti­kalom za napajanje.
Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite na HP-jevo službo za podporo. Oglejte si razdelek Servis in podpora.
51.XX Error (51.XX napaka)
Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite)
V tiskalniku je prišlo do notranje napake v strojni opremi.
S stikalom za napajanje izklopite napajanje, počakajte vsaj 30 sekund in nato vklopite napajanje ter počakajte, da se tiskalnik zažene.
Če uporabljate prenapetostno zaščito, jo odstranite. Tiskalnik priključite neposredno na stensko vtičnico. Tiskalnik vklopite s sti­kalom za napajanje.
Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite na HP-jevo službo za podporo. Oglejte si razdelek Servis in podpora.
54.XX Error (54.XX napaka)
Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite)
V tiskalniku je prišlo do napake na enem od notranjih senzorjev.
S stikalom za napajanje izklopite napajanje, počakajte vsaj 30 sekund in nato vklopite napajanje ter počakajte, da se tiskalnik zažene.
Če uporabljate prenapetostno zaščito, jo odstranite. Tiskalnik priključite neposredno na stensko vtičnico. Tiskalnik vklopite s sti­kalom za napajanje.
Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite na HP-jevo službo za podporo. Oglejte si razdelek Servis in podpora.
55.X Error (55.X napaka)
Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite)
V tiskalniku je prišlo do notranje napake.
S stikalom za napajanje izklopite napajanje, počakajte vsaj 30 sekund in nato vklopite napajanje ter počakajte, da se tiskalnik zažene.
Če uporabljate prenapetostno zaščito, jo odstranite. Tiskalnik priključite neposredno na stensko vtičnico. Tiskalnik vklopite s sti­kalom za napajanje.
Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite na HP-jevo službo za podporo. Oglejte si razdelek Servis in podpora.
57 Fan Error (57 Napaka ventilatorja)
Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite)
V tiskalniku je prišlo do težav z notranjim ventilatorjem.
S stikalom za napajanje izklopite napajanje, počakajte vsaj 30 sekund in nato vklopite napajanje ter počakajte, da se tiskalnik zažene.
Če uporabljate prenapetostno zaščito, jo odstranite. Tiskalnik priključite neposredno na stensko vtičnico. Tiskalnik vklopite s sti­kalom za napajanje.
Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite na HP-jevo službo za podporo. Oglejte si razdelek Servis in podpora.
59.X Error (59.X napaka)
Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite)
V tiskalniku je prišlo do težav z enim od motorjev.
S stikalom za napajanje izklopite napajanje, počakajte vsaj 30 sekund in nato vklopite napajanje ter počakajte, da se tiskalnik zažene.
Če uporabljate prenapetostno zaščito, jo odstranite. Tiskalnik priključite neposredno na stensko vtičnico. Tiskalnik vklopite s sti­kalom za napajanje.
Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite na HP-jevo službo za podporo. Oglejte si razdelek Servis in podpora.
79 Error (79 napaka)
Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite)
V tiskalniku je prišlo do notranje napake v strojnoprogramski opremi.
S stikalom za napajanje izklopite napajanje, počakajte vsaj 30 sekund in nato vklopite napajanje ter počakajte, da se tiskalnik zažene.
Če uporabljate prenapetostno zaščito, jo odstranite. Tiskalnik priključite neposredno na stensko vtičnico. Tiskalnik vklopite s sti­kalom za napajanje.
Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite na HP-jevo službo za podporo. Oglejte si razdelek Servis in podpora.
79 Service Error (79 servisna napaka)
Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite)
Nameščen je nezdružljiv DIMM.
1.

S stikalom za napajanje izklopite tiskalnik.

2.

Namestite DIMM, ki ga podpira tiskalnik. Za seznam podprtih pomnilnikov DIMM si oglejte razdelek Servis in podpora. Navodila za namestitev pomnilnikov DIMM si oglejte v razdelku Delo s pomnilnikom.

3.

Vklopite tiskalnik.

Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite na HP-jevo službo za podporo. Oglejte si razdelek Servis in podpora.
Color disabled. Using black only (Barvno tiskanje onemogočeno. Uporaba samo črne barve)
Tiskalnik je nastavljen za onemogočanje barvnega tiskanja. Opravila bodo natisnjena samo črnobelo.
Tiskalnik deluje pravilno s trenutnimi nastavitvami. Če morate tiskati barvno, se obrnite na skrbnika. Oglejte si razdelek Omejitev barvnega tiskanja.
Device error (Napaka naprave)
S pritiskom na OK (V redu)
Prišlo je do notranje napake.
Za nadaljevanje pritisnite OK (V redu).
Door open (Odprta vrata)
Vrata pomnilnika so odprta.
Zaprite vrata.
Engine comm. error (Komunikacijska napaka naprave)
V tiskalniku je prišlo do notranje komunikacijske napake.
S stikalom za napajanje izklopite napajanje, počakajte vsaj 30 sekund in nato vklopite napajanje ter počakajte, da se tiskalnik zažene.
Če uporabljate prenapetostno zaščito, jo odstranite. Tiskalnik priključite neposredno na stensko vtičnico. Tiskalnik vklopite s sti­kalom za napajanje.
Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite na HP-jevo službo za podporo. Oglejte si razdelek Servis in podpora.
Incorrect <barva> (Napačna <barva>)
Tiskalna kartuša je nameščena v napačno režo.
Poskrbite, da bo vsaka tiskalna kartuša v pravi reži. Tiskalne kartuše so od zgoraj navzdol nameščene v naslednjem zaporedju: črna, rumena, modra, škrlatna.
Incorrect supplies (Napačen potrošni material)
Več kot ena tiskalna kartuša je nameščena v napačno režo.
Poskrbite, da bo vsaka tiskalna kartuša v pravi reži. Tiskalne kartuše so od zgoraj navzdol nameščene v naslednjem zaporedju: črna, rumena, modra, škrlatna.
Install <barva> cartridge (Namesti <barva> kartušo)
Kartuša ni nameščena v tiskalnik ali pa je nameščena nepravilno.
Namestite tiskalno kartušo. Oglejte si razdelek Menjava tiskalnih kartuš.
Install supplies (Namesti potrošni material)
Več kot ena kartuša ni nameščena v tiskalnik ali pa je nameščena nepravilno.
Namestite tiskalne kartuše. Oglejte si razdelek Menjava tiskalnih kartuš.
Invalid driver (Neveljaven gonilnik)
Uporabljate napačen gonilnik tiskalnika.
Izberite pravi gonilnik za tiskalnik.
Jam in <mesto> (Zastoj na <mesto>)
(<mesto> ponazarja območje, kjer je prišlo do zastoja)
Tiskalnik je zaznal zastoj.
Odpravite zastoj na območju, navedenem na nadzorni plošči. Tiskanje opravila bi se moralo nadaljevati. V nasprotnem primeru poskusite s ponovnim tiskanjem opravila.
Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite na HP-jevo službo za podporo. Oglejte si razdelek Servis in podpora.
Load paper (Naloži papir)
Vsi pladnji so prazni.
V pladnje naložite tiskalne medije.
Load tray # (Naloži v pladenj #)
S pritiskom na OK (V redu)
Tiskalnik obdeluje ročno opravilo obojestranskega tiskanja in je natisnil prve strani. Tiskalnik počaka, da naložite strani v pladenj za tiskanje drugih strani.
V pladenj naložite natisnjene strani za tiskanje drugih strani. Za dodatne informacije si oglejte razdelek Uporaba 2-stranskega (obojestranskega) tiskanja.
Load tray # <VRSTA> <VELIKOST> (Naloži v pladenj # <VRSTA> <VELIKOST>)
Pladenj je konfiguriran za vrsto in velikost medijev, ki jih zahteva tiskalno opravilo, vendar je ta pladenj prazen.
V pladenj naložite prave medije ali pritisnite OK (V redu) za uporabo medijev v drugem pladnju.
Load tray 1 <VRSTA> <VELIKOST> (Naloži v pladenj 1 <VRSTA> <VELIKOST>)
Noben pladenj ni konfiguriran za vrsto in velikost medijev, ki jih zahteva tiskalno opravilo.
V pladenj 1 naložite prave medije ali pritisnite OK (V redu) za uporabo medijev v drugem pladnju.
Manual Feed (Ročno podajanje)
S pritiskom na OK (V redu)
Tiskalnik je nastavljen na način ročnega podajanja.
S pritiskom na OK (V redu) izbrišite sporočilo in nato v pladenj 1 naložite pravi medij.
Memory is low (Malo prostega pomnilnika)
S pritiskom na OK (V redu)
Pomnilnik tiskalnika je skoraj poln.
Pritisnite OK (V redu) za dokončanje opravila ali X za njegov preklic.
Opravilo razdelite na manjša opravila z manj stranmi.
Za informacije o povečanju pomnilnika tiskalnika si oglejte Delo s pomnilnikom.
Misprint (Napačno tiskanje)
S pritiskom na OK (V redu)
Zakasnitev medijev za tiskanje ob pomikanju skozi tiskalnik.
Za brisanje sporočila pritisnite OK (V redu).
Non HP <barva> installed (Nameščena neoriginalna <barva>)
Nameščen je nov neoriginalni potrošni material. Sporočilo je prikazano, dokler ne namestite HP-jevega potrošnega materiala ali pritisnete OK (V redu).
Če menite, da ste kupili HP-jev potrošni material, pojdite na www.hp.com/go/anticounterfeit.
HP-jeva garancija ne krije storitev ali popravil, ki so potrebna zaradi posledic uporabe neoriginalnega potrošnega materiala.
Za nadaljevanje tiskanja pritisnite OK (V redu).
Non HP supply in use (V uporabi je neoriginalni potrošni material)
Nameščen je neoriginalni potrošni material in pritisnili ste OK (V redu) za preglasitev sporočila o napaki.
Če menite, da ste kupili HP-jev potrošni material, pojdite na www.hp.com/go/anticounterfeit.
HP-jeva garancija ne krije storitev ali popravil, ki so potrebna zaradi posledic uporabe neoriginalnega potrošnega materiala.
No paper pickup (Papir ni bil pobran)
S pritiskom na OK (V redu)
Motorček za tiskanje ni pobral medija.
Preverite, ali je medij vstavljen dovolj globoko v pladenj 1. Preverite, ali je vodilo za dolžino papirja v pladnju 2 oziroma dodatnem pladnju 3 v pravilnem položaju za upo­rab­lje­no velikost medija.
Ponovno naložite medij v vhodni pladenj in pritisnite OK (V redu) za nadaljevanja opravila.
Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite na HP-jevo službo za podporo. Oglejte si razdelek Servis in podpora.
Order <barva> cartridge (Naroči <barva> kartušo)
Navedena tiskalna kartuša je skoraj prazna.
Naročite navedeno tiskalno kartušo. Tiskanje se nadaljuje, dokler je prikazano sporočilo Replace <barva> cartridge (Zamenjaj <barva> kartušo).
Za dodatne informacije si oglejte razdelek Potrošni material in dodatna oprema.
Order supplies (Naročanje potrošnega materiala)
Več kot ena kartuša je skoraj prazna.
Na nadzorni plošči preverite merilnike ravni črnila v kartušah ali natisnite stran s stanjem potrošnega materiala, da ugotovite, katere kartuše so skoraj prazne. Oglejte si razdelek Uporaba strani z informacijami o tiskalniku
Naročite navedene tiskalne kartuše. Tiskanje se nadaljuje, dokler je prikazano sporočilo Replace <barva> cartridge (Zamenjaj <barva> kartušo).
Za dodatne informacije si oglejte razdelek Potrošni material in dodatna oprema.
Page too complex (Stran je prezahtevna)
S pritiskom na OK (V redu)
Tiskalnik ne more obdelati strani.
Pritisnite OK (V redu) za nadaljevanje tiskanja opravila, vendar bo natis morda popačen.
Replace <barva> cartridge (Zamenjaj <barva> kartušo)
Tiskalna kartuša je prazna.
Zamenjajte tiskalno kartušo. Oglejte si razdelek Menjava tiskalnih kartuš.
Replace supplies (Zamenjaj potrošni material)
Več kot ena tiskalna kartuša je prazna.
Na nadzorni plošči preverite merilnike ravni črnila v kartušah ali natisnite stran s stanjem potrošnega materiala, da ugotovite, katera kartuša je prazna. Oglejte si razdelek Uporaba strani z informacijami o tiskalniku.
Zamenjajte kartuše. Oglejte si razdelek Menjava tiskalnih kartuš.
Sensor Error (Napaka senzorja)
Turn off then on (Izklopite in ponovno vklopite)
V tiskalniku je prišlo do napake na senzorju za vrh strani.
S stikalom za napajanje izklopite napajanje, počakajte vsaj 30 sekund in nato vklopite napajanje ter počakajte, da se tiskalnik zažene.
Če uporabljate prenapetostno zaščito, jo odstranite. Tiskalnik priključite neposredno na stensko vtičnico. Tiskalnik vklopite s sti­kalom za napajanje.
Če sporočila ne uspete odpraviti, se obrnite na HP-jevo službo za podporo. Oglejte si razdelek Servis in podpora.
Unauthorized <barva> (Neoriginalna <barva>)
Nameščen je nov neoriginalni potrošni material. Sporočilo je prikazano, dokler ne namestite HP-jevega potrošnega materiala ali pritisnete OK (V redu).
Če menite, da ste kupili HP-jev potrošni material, pojdite na www.hp.com/go/anticounterfeit.
HP-jeva garancija ne krije storitev ali popravil, ki so potrebna zaradi posledic uporabe neoriginalnega potrošnega materiala.
Za nadaljevanje tiskanja pritisnite OK (V redu).
Unauthorized supply in use (V uporabi je neoriginalni potrošni material)
Nameščen je neoriginalni potrošni material in pritisnili ste OK (V redu) za preglasitev sporočila o napaki.
Če menite, da ste kupili HP-jev potrošni material, pojdite na www.hp.com/go/anticounterfeit.
HP-jeva garancija ne krije storitev ali popravil, ki so potrebna zaradi posledic uporabe neoriginalnega potrošnega materiala.
Unexpected size in tray # (Nepričakovana velikost v pladnju #)
Tiskalnik je v pladnju zaznal medij za tiskanje, ki ne ustreza konfiguraciji pladnja.
V pladenj naložite pravi medij ali pladenj konfigurirajte za naloženo velikost. Oglejte si razdelek Konfiguriranje pladnjev.
HP color laserjet 2700 Sporočila nadzorne plošče