Težave pri odzivanju tiskalnika

Težave pri odzivanju tiskalnika


Zaslon nadzorne plošče je prazen
Vzrok
Rešitev
Stikalo za napajanje tiskalnika je izklopljeno.
Preverite, ali je tiskalnik vklopljen. Ventilatorji morda delujejo, medtem ko je tiskalnik v stanju pripravljenosti (izklopljen).
Pomnilniki tiskalnika DIMM so okvarjeni ali napačno nameščeni.
Prepričajte se, da so pomnilniki tiskalnika DIMM pravilno nameščeni in niso okvarjeni.
Napajalni kabel ni trdno priključen na tiskalnik in na vtičnico.
Izklopite tiskalnik in izključite in ponovno priključite napajalni kabel. Vklopite tiskalnik.
Omrežna napetost je napačna.
Tiskalnik priključite na vir s pravo napetostjo, kot je navedeno na oznaki z nazivno močjo na hrbtni strani tiskalnika.
Napajalni kabel je poškodovan ali obrabljen.
Zamenjajte napajalni kabel.
Napajalna vtičnica ne deluje pravilno.
Tiskalnik priključite na drugo vtičnico.

Zaslon nadzorne plošče je težko berljiv
Vzrok
Rešitev
Kontrast je previsok ali prenizek za pisarniško okolje.
Prilagodite kontrast na zaslonu nadzorne plošče. Oglejte si razdelek Meni System Setup (Nastavitev sistema).

Tiskalnik je vklopljen, vendar se nič ne natisne
Vzrok
Rešitev
Indikatorska lučka tiskalnika V pripravljenosti ne sveti.
Pritisnite X za vrnitev tiskalnika v stanje Ready (V pripravljenosti).
Zgornji pokrov ni zaprt.
Trdno zaprite zgornji pokrov.
Na zaslonu nadzorne plošče se prikaže Replace <barva> cartridge (Zamenjaj <barva> kartušo).
Zamenjajte navedeno tiskalno kartušo.
Na nadzorni plošči tiskalnika se prikaže drugačno sporočilo kot Ready (V pripravljenosti).
Oglejte si razdelek Sporočila nadzorne plošče.
V programu ali gonilniku tiskalnika ni izbran pravi gonilnik.
V programu ali gonilniku tiskalnika izberite gonilnik PS.
Vrata računalnika niso konfigurirana ali ne delujejo pravilno.
Na ta vrata priključite drugo zunanjo napravo, da preverite, ali vrata delujejo.

Tiskalnik je vklopljen, a ne sprejema podatkov
Vzrok
Rešitev
Indikatorska lučka tiskalnika V pripravljenosti ne sveti.
Pritisnite X za vrnitev tiskalnika v stanje Ready (V pripravljenosti).
Sprednja vrata niso zaprta.
Trdno zaprite sprednja vrata.
Na nadzorni plošči tiskalnika se prikaže drugačno sporočilo kot Ready (V pripravljenosti).
Oglejte si razdelek Sporočila nadzorne plošče.
Vmesniški kabel ni pravi za to konfiguracijo.
Za konfiguracijo izberite pravi vmesniški kabel. Oglejte si razdelek Konfiguracija za USB-vrata.
Vmesniški kabel ni ustrezno priključen na tiskalnik in računalnik.
Izključite in ponovno priključite vmesniški kabel.
Konfiguracije vmesnika, prikazane na konfiguracijski strani tiskalnika, ne ustrezajo tistim na gostiteljskem računalniku.
Tiskalnik konfigurirajte tako, da bo v skladu s konfiguracijo računalnika.
Računalnik ne deluje pravilno.
Za preverjanje računalnika poskusite z uporabo programa, za katerega veste, da deluje pravilno.
Vrata računalnika, na katera je priključen tiskalnik, niso konfigurirana ali ne delujejo pravilno.
Na ta vrata priključite drugo zunanjo napravo, da preverite, ali vrata delujejo.

Izbira tiskalnika iz računalnika ni mogoča
Vzrok
Rešitev
Če uporabljate stikalno napravo, tiskalnik morda ne bo izbran iz računalnika.
Prek stikalne naprave izberite pravi tiskalnik.
Indikatorska lučka tiskalnika V pripravljenosti ne sveti.
Pritisnite X za vrnitev tiskalnika v stanje Ready (V pripravljenosti).
Na nadzorni plošči tiskalnika se prikaže drugačno sporočilo kot Ready (V pripravljenosti).
Oglejte si razdelek Sporočila nadzorne plošče.
V računalniku ni nameščen pravi gonilnik za tiskalnik.
Namestite pravi gonilnik za tiskalnik.
V računalniku niso izbrana prava vrata in tiskalnik.
Izberite prava vrata in tiskalnik.
Omrežje ni pravilno konfigurirano za ta tiskalnik.
S programsko opremo omrežja preverite omrežno konfiguracijo tiskalnika ali pa se obrnite na skrbnika omrežja.
Napajalna vtičnica ne deluje pravilno.
Tiskalnik priključite na drugo vtičnico.

Prikaže se sporočilo, da 2-stransko tiskanje ni na voljo za izbrano vrsto in velikost
Vzrok
Rešitev
Izbrani papir ni podprt za 2-stransko tiskanje.
Poskrbite, da bo omogočeno ročno 2-stransko tiskanje. Oglejte si razdelek Odpiranje gonilnikov tiskalnika.
HP color laserjet 2700 Težave pri odzivanju tiskalnika