Težave pri ravnanju s papirjem

Težave pri ravnanju s papirjem


Uporabljajte le medije, ki ustrezajo specifikacijam v HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide (Priročnik s specifikacijami za tiskalne medije družine tiskalnikov HP LaserJet). Za informacije o naročanju si oglejte razdelek Potrošni material in dodatna oprema.

Za specifikacije medijev za ta tiskalnik si oglejte razdelek Specifikacije tiskalnega medija.

Tiskalnik podaja več listov papirja
Vzrok
Rešitev
Papir presega oznako za najvišjo dovoljeno višino svežnja v pladnju (pladenj 2 ali 3).
Odprite pladenj in preverite, ali je sveženj medija pod oznako za najvišjo dovoljeno višino svežnja.
Papir je zlepljen skupaj.
Medije odstranite, jih upognite, zavrtite za 180 stopinj ali obrnite ter jih ponovno naložite v pladenj.
HP color laserjet 2700 note Težave pri ravnanju s papirjem Opomba

Papirja ne razpihujte. Razpihovanje ustvari statično naelektritev, ki lahko povzroči lepljenje papirja.

Mediji ne ustrezajo specifikacijam za ta tiskalnik.
Uporabljajte samo medije, ki ustrezajo HP-jevim specifikacijam za ta tiskalnik. Oglejte si razdelek Specifikacije tiskalnega medija.
Papir uporabljate v okolju z veliko vlage.
Uporabite drugo vrsto papirja.

Tiskalnik podaja strani napačne velikosti
Vzrok
Rešitev
V pladnju niso naloženi mediji ustrezne velikosti.
V pladenj naložite medije ustrezne velikosti.
V programu ali gonilniku tiskalnika ni izbrana prava velikost medijev.
Preverite, ali so nastavitve v programu in gonilniku tiskalnika ustrezne, saj programske nastavitve preglasijo nastavitve gonilnika tiskalnika in nadzorne plošče, nastavitve gonilnika tiskalnika pa preglasijo nastavitve nadzorne plošče.
Na nadzorni plošči tiskalnika ni izbrana prava velikost medijev za pladenj 1.
Na nadzorni plošči izberite pravo velikost za pladenj 1.
Velikost medijev ni pravilno konfigurirana za pladenj.
Natisnite konfiguracijsko stran ali uporabite nadzorno ploščo, da določite velikost, za katero je pladenj konfiguriran.

Tiskalnik vleče iz napačnega pladnja
Vzrok
Rešitev
Uporabljate gonilnik za drug tiskalnik.
Uporabite gonilnik za ta tiskalnik.
Določeni pladenj je prazen.
V določeni pladenj naložite medije.
Velikost medijev ni pravilno konfigurirana za pladenj.
Natisnite konfiguracijsko stran ali uporabite nadzorno ploščo, da določite velikost, za katero je pladenj konfiguriran.

Mediji se ne podajajo samodejno
Vzrok
Rešitev
V programu je izbrano ročno podajanje.
V pladenj 1 naložite en medij in pritisnite OK (V redu).
Pladenj je prazen.
V pladenj naložite medije.
Mediji iz predhodnega zastoja niso bili v celoti odstranjeni.
Odprite tiskalnik in odstranite vse medije s poti papirja. Natančno preverite, ali je zastoj na območju fiksirne enote. Oglejte si razdelek Zastoji.
Velikost medijev ni pravilno konfigurirana za pladenj.
Natisnite konfiguracijsko stran ali uporabite nadzorno ploščo, da določite velikost, za katero je pladenj konfiguriran.
Vodili v pladnju nista povsem ob medijih.
Preverite, ali se vodili dotikata medijev.

Mediji se ne podajajo iz pladnjev 2 in 3
Vzrok
Rešitev
V programu je izbrano ročno podajanje ali pladenj 1.
V pladenj 1 naložite en medij in pritisnite OK (V redu).
Pladenj je prazen.
V pladenj naložite medije.
Na nadzorni plošči tiskalnika ni izbrana prava vrsta medijev za pladenj.
Na nadzorni plošči tiskalnika izberite pravo vrsto za pladenj.
Mediji iz predhodnega zastoja niso bili v celoti odstranjeni.
Odprite tiskalnik in odstranite vse medije s poti papirja. Natančno preverite, ali je zastoj na območju fiksirne enote. Oglejte si razdelek Zastoji.
Pladenj 3 (vhodni pladenj za 500 listov) se ne prikaže kot možnost za pladnje.
Pladenj 3 se prikaže kot možnost le, če je nameščen. Preverite, ali je pladenj 3 pravilno nameščen in ali je gonilnik tiskalnika konfiguriran tako, da prepozna pladenj 3. Oglejte si razdelek Odpiranje gonilnikov tiskalnika.
Pladenj 3 je nepravilno nameščen.
Natisnite konfiguracijsko stran, da preverite, ali je pladenj 3 nameščen. Če ni, preverite, ali je dodatni podajalnik za 500 listov pravilno nameščen na tiskalnik.
Velikost medijev ni pravilno konfigurirana za pladenj.
Natisnite konfiguracijsko stran ali uporabite nadzorno ploščo, da določite velikost, za katero je pladenj konfiguriran.
Vodili v pladnju nista povsem ob svežnju medijev.
Preverite, ali se vodili dotikata svežnja.

Prosojnice ali sijajni papir se ne podajajo
Vzrok
Rešitev
Morda so naložene prosojnice, ki ne ustrezajo HP-jevim specifikacijam.
Uporabljajte prosojnice za tiskalnike HP Color LaserJet.
V programski opremi ali gonilniku tiskalnika ni določena prava vrsta medijev.
Preverite, ali je v programski opremi ali gonilniku tiskalnika izbrana prava vrsta medijev.
Pladenj je preveč napolnjen.
Odstranite presežek medijev iz pladnja. Poskrbite, da bo sveženj pod oznako za najvišjo dovoljeno višino svežnja v pladnju 2 ali 3. V pladenj 1 naložite samo en medij.
Mediji v drugem pladnju so iste velikosti kot prosojnice ali sijajni papir in tiskalnik privzema nastavitev za drugi pladenj.
Poskrbite, da bo v programu ali gonilniku tiskalnika izbran pladenj, ki vsebuje prosojnice ali sijajni papir. Na nadzorni plošči tiskalnika konfigurirajte pladenj za vrsto naloženih medijev. Oglejte si razdelek Konfiguriranje pladnjev.
Pladenj, ki vsebuje prosojnice ali sijajni papir, ni pravilno konfiguriran za vrsto medijev.
Poskrbite, da bo v programu ali gonilniku tiskalnika izbran pladenj, ki vsebuje prosojnice ali sijajni papir. Na nadzorni plošči tiskalnika konfigurirajte pladenj za vrsto naloženih medijev. Oglejte si razdelek Konfiguriranje pladnjev.

Težave pri tiskanju ovojnic
Vzrok
Rešitev
Ovojnice so naložene v nepodprt pladenj.
Naložite ovojnice v pladenj 1.
Ovojnice so zgubane ali poškodovane.
Poskusite z uporabo drugih ovojnic. Ovojnice shranite v nadzorovanem okolju. Za dodatne informacije si oglejte razdelek Ovojnice.
Ovojnice se lepijo, ker je vsebnost vlage previsoka.
Poskusite z uporabo drugih ovojnic. Ovojnice shranite v nadzorovanem okolju.
Usmerjenost ovojnice je napačna.
Preverite, ali so ovojnice pravilno naložene. Oglejte si razdelek Konfiguriranje pladnjev.
Tiskalnik ne podpira ovojnic.
Oglejte si razdelek Specifikacije tiskalnega medija ali HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide (Priročnik s specifikacijami za tiskalne medije družine tiskalnikov HP LaserJet).
Pladenj je konfiguriran za drugo velikost, kot je velikost ovojnic.
Konfigurirajte velikost pladnja za ovojnice.

Natis je zavihan ali zguban
Vzrok
Rešitev
Mediji ne ustrezajo specifikacijam za ta tiskalnik.
Uporabite le medije, ki ustrezajo HP-jevim specifikacijam za ta tiskalnik. Oglejte si razdelek Specifikacije tiskalnega medija.
Mediji so poškodovani ali v slabem stanju.
Odstranite medije iz pladnja in naložite medije, ki so v dobrem stanju.
Tiskalnik deluje v preveč vlažnem okolju.
Preverite, ali je okolje tiskanja znotraj specifikacij vlažnosti.
Tiskate velika, povsem zapolnjena območja.
Velika, povsem zapolnjena območja lahko povzročijo prekomerno gubanje. Poskusite uporabiti drug vzorec.
Mediji niso bili pravilno shranjeni in so morda vsrkali vlago.
Medije odstranite in jih zamenjajte z mediji iz svežega, še neodprtega paketa.
Mediji imajo slabo prirezane robove.
Odstranite medije, jih upognite, zavrtite za 180 stopinj ali obrnite ter jih ponovno naložite v pladenj. Papirja ne razpihujte. Če se težava nadaljuje, zamenjajte papir.
Določena vrsta medijev ni bila konfigurirana za pladenj ali izbrana v programski opremi.
Konfigurirajte programsko opremo za medije (oglejte si dokumentacijo programske opreme). Konfigurirajte pladenj za medije. Oglejte si razdelek Konfiguriranje pladnjev.
Mediji so že bili uporabljeni.
Medijev ne uporabljajte ponovno.
Natis je neprestano naguban.
S pomočjo menija nadzorne plošče Service (Storitve) vklopite možnost Less paper curl (Manj zguban papir). Oglejte si razdelek Meni Service (Storitve).

Tiskalnik ne bo izvedel ročnega obojestranskega tiskanja (2-stransko tiskanje) ali pa napačno tiska obojestransko
Vzrok
Rešitev
Gonilnik tiskalnika ni nastavljen za 2-stransko tiskanje.
Konfigurirajte gonilnik tiskalnika za 2-stransko tiskanje. Oglejte si razdelek Odpiranje gonilnikov tiskalnika.
Prva stran se natisne na hrbtno stran vnaprej natisnjenih obrazcev ali pisemskega papirja.
V pladenj 1 naložite pisemski papir s sprednjo stranjo obrnjeno navzdol in spodnjim robom naprej. V pladenj 2 ali 3 naložite pisemski papir s sprednjo stranjo navzgor in zgornjim robom proti hrbtnemu delu pladnja. Za dodatne informacije si oglejte razdelek Uporaba 2-stranskega (obojestranskega) tiskanja.
Konfiguracija tiskalnika ni nastavljena za obojestransko tiskanje.
Tiskalnik konfigurirajte za ročno obojestransko tiskanje:
1.

Na opravilni vrstici Windows kliknite Start, Nastavitve in nato Tiskalniki.

Za OS Windows 2000 in Windows XP kliknite Start in nato Tiskalniki.

2.

Izberite tiskalnik.

3.

V meniju Datoteka kliknite Lastnosti.

4.

Kliknite zavihek Nastavitve naprave ali Konfiguriraj.

5.

Izberite Allow manual duplexing (Dovoli ročno obojestransko tiskanje).

Tiska se samo na eno stran, čeprav je izbrano ročno 2-stransko (obojestransko) tiskanje
Vzrok
Rešitev
Ročno 2-stransko tiskanje ni omogočeno.
Gonilnik tiskalnika konfigurirajte za omogočanje ročnega 2-stranskega tiskanja. Oglejte si razdelek Odpiranje gonilnikov tiskalnika.
Izbrana velikost papirja ne podpira 2-stranskega (obojestranskega) tiskanja.
Naložite in izberite velikost in vrsto papirja, ki podpira 2-stransko tiskanje.
HP color laserjet 2700 Težave pri ravnanju s papirjem