Odpravljanje težav v Mac OS X

Odpravljanje težav v Mac OS X


Gonilnik tiskalnika ni naveden v možnosti Print Center (Tiskalni center) ali Printer Setup Utility (Pripomoček za nastavitev tiskalnika).
Vzrok
Rešitev
Programska oprema tiskalnika morda ni nameščena ali pa je nameščena nepravilno.
Preverite, ali je datoteka PPD tiskalnika v naslednji mapi na trdem disku: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<jezik>.lproj (Knjižnica/Tiskalniki/PPD-ji/Vsebina/Viri/<jezik>.lproj), kjer <jezik> predstavlja jezikovno kodo z dvema črkama za jezik, ki ga uporabljate. Po potrebi ponovno namestite programsko opremo. Navodila si oglejte v pri­roč­niku za začetek uporabe.
Datoteka PPD je poškodovana.
Izbrišite datoteko PPD iz naslednje mape na trdem disku: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<jezik>.lproj (Knjižnica/Tiskalniki/PPD-ji/Vsebina/Viri/<jezik>.lproj), kjer <jezik> predstavlja jezikovno kodo z dvema črkama za jezik, ki ga uporabljate. Ponovno namestite programsko opremo. Navodila si oglejte v pri­roč­niku za začetek uporabe.

Ime tiskalnika, IP-naslov ali ime gostitelja Rendezvous se ne prikažejo na seznamu tiskalnikov v možnosti Print Center (Tiskalni center) ali Printer Setup Utility (Pripomoček za nastavitev tiskalnika).
Vzrok
Rešitev
Tiskalnik morda ni pripravljen.
Preverite, ali so kabli pravilno povezani, ali je tiskalnik vklopljen in ali lučka za pripravljenost sveti. Če povezujete prek USB ali ether­net­nega zvezdišča, poskusite z neposredno povezavo na računalnik ali uporabite druga vrata.
Morda ste izbrali napačno vrsto povezave.
Preverite, ali je izbran USB, tiskanje preko IP-protokola ali Rendezvous glede na vrsto povezave.
Uporabili ste napačno ime tiskalnika, IP-naslov ali ime gostitelja Rendezvous.
Natisnite konfiguracijsko stran. Preverite, ali se ime tiskalnika, IP-naslov ali ime gostitelja Rendezvous na konfiguracijski strani ujema z imenom tiskalnika, IP-naslovom ali imenom gostitelja Rendezvous v možnosti Print Center (Tiskalni center) ali Printer Setup Utility (Pripomoček za nastavitev tiskalnika).
Vmesniški kabel je morda poškodovan ali v slabem stanju.
Vmesniški kabel zamenjajte s kakovostnim kablom.

Gonilnik tiskalnika ne nastavi samodejno izbranega tiskalnika v možnosti Print Center (Tiskalni center) ali Printer Setup Utility (Pripomoček za nastavitev tiskalnika).
Vzrok
Rešitev
Tiskalnik morda ni pripravljen.
Preverite, ali so kabli pravilno povezani, ali je tiskalnik vklopljen in ali lučka za pripravljenost sveti. Če povezujete prek USB ali ether­net­nega zvezdišča, poskusite z neposredno povezavo na računalnik ali uporabite druga vrata.
Programska oprema tiskalnika morda ni nameščena ali pa je nameščena nepravilno.
Preverite, ali je datoteka PPD tiskalnika v naslednji mapi na trdem disku: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<jezik>.lproj (Knjižnica/Tiskalniki/PPD-ji/Vsebina/Viri/<jezik>.lproj), kjer <jezik> predstavlja jezikovno kodo z dvema črkama za jezik, ki ga uporabljate. Po potrebi ponovno namestite programsko opremo. Navodila si oglejte v priročniku za začetek uporabe.
Datoteka PPD je poškodovana.
Izbrišite datoteko PPD iz naslednje mape na trdem disku: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<jezik>.lproj (Knjižnica/Tiskalniki/PPD-ji/Vsebina/Viri/<jezik>.lproj), kjer <jezik> predstavlja jezikovno kodo z dvema črkama za jezik, ki ga uporabljate. Ponovno namestite programsko opremo. Navodila si oglejte v priročniku za začetek uporabe.
Vmesniški kabel je morda poškodovan ali v slabem stanju.
Vmesniški kabel zamenjajte s kakovostnim kablom.

Tiskalno opravilo ni bilo poslano želenemu tiskalniku.
Vzrok
Rešitev
Tiskalna vrsta je morda zaustavljena.
Ponovno zaženite tiskalno vrsto. Odprite Print Monitor (Nadzornik tiskanja) in izberite Start Jobs (Začetek opravil).
Uporabili ste napačno ime tiskalnika, IP-naslov ali ime gostitelja Rendezvous.
Natisnite konfiguracijsko stran. Preverite, ali se ime tiskalnika, IP-naslov ali ime gostitelja Rendezvous na konfiguracijski strani ujema z imenom tiskalnika, IP-naslovom ali imenom gostitelja Rendezvous v možnosti Print Center (Tiskalni center) ali Printer Setup Utility (Pripomoček za nastavitev tiskalnika).

Datoteka EPS se natisne z napačno pisavo.
Vzrok
Rešitev
Ta težava se pojavlja pri nekaterih programih.

V tiskalnik poskusite pred tiskanjem prenesti pisave, ki jih vsebuje datoteka EPS.

Datoteko pošljite v obliki ASCII, namesto v dvojiškem kodiranju.

Ne morete tiskati z USB-kartice drugega proizvajalca.
Vzrok
Rešitev
Do te napake pride, če ni nameščena programska oprema za USB-tiskalnike.
Pri dodajanju USB-kartice drugega proizvajalca boste morda potrebovali programsko opremo Apple USB Adapter Card Support. Najnovejša različica te programske opreme je na voljo na spletni strani podjetja Apple.

Pri povezavi z USB-kablom se po izbiri gonilnika tiskalnik ne prikaže v možnosti Print Center (Tiskalni center) ali Printer Setup Utility (Pripomoček za nastavitev tiskalnika).
Vzrok
Rešitev
Težavo povzroča programska ali strojna komponenta.
Odpravljanje težav s programsko opremo

Preverite, ali Macintosh podpira USB in ima ustrezno USB-programsko opremo podjetja Apple.

Preverite, ali je operacijski sistem Macintosh Mac OS X V10.1 ali novejši.

Odpravljanje težav s strojno opremo

Preverite, ali je tiskalnik vklopljen.

Preverite, ali je USB-kabel pravilno priključen.

Preverite, ali uporabljate ustrezen USB-kabel visoke hitrosti.

Poskrbite, da se prek verige ne bo napajalo preveč USB-naprav. Z verige izključite vse naprave in kabel priključite neposredno na USB-vrata na gostiteljskem računalniku.

Preverite, ali sta na verigo zaporedno vezani več kot dve USB-zvezdišči, ki nista pod napetostjo. Z verige izključite vse naprave in priključite kabel neposredno na USB-vrata na gostiteljskem računalniku.

HP color laserjet 2700 note Odpravljanje težav v Mac OS X Opomba

Tipkovnica iMac je USB-zvezdišče, ki ni pod napetostjo.

HP color laserjet 2700 Odpravljanje težav v Mac OS X