Težave z barvnim tiskanjem

Težave z barvnim tiskanjem


Črnobelo namesto barvnega tiskanja
Vzrok
Rešitev
V programu ali gonilniku tiskalnika je izbrana možnost Grayscale (Sivine).
V programu ali gonilniku tiskalnika izberite način Color (Barvno) namesto Grayscale (Sivine) ali Monochrome (Enobarvno).
Morda uporabljate gonilnik za enobarvno (črnobelo) tiskanje.
Namestite gonilnik PCL 6 ali PS, ki omogoča barvno tiskanje.
V programu ni izbran pravi gonilnik za tiskalnik.
Izberite pravi gonilnik za tiskalnik.
Možnost Restrict color (Omejitev barve) je nastavljena na Disable color (Onemogoči barvo).
Za nastavitev možnosti na Enable color (Omogoči barvo) se obrnite na skrbnika sistema.
Na konfiguracijski strani ni prikazana nobena barva.
Obrnite se na HP-jevo službo za podporo.

Napačen natis barv
Vzrok
Rešitev
Mediji ne ustrezajo specifikacijam za ta tiskalnik.
Oglejte si HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide (Priročnik s specifikacijami za tiskalne medije družine tiskalnikov HP LaserJet).
Pojdite na www.hp.com/support/clj2700 za informacije o naročanju HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide (Priročnik s specifikacijami za tiskalne medije družine tiskalnikov HP LaserJet). Pri povezavi izberite Manuals (Priročniki).
Tiskalnik deluje v izredno vlažnih ali suhih razmerah.
Preverite, ali je okolje tiskalnika znotraj specifikacij vlažnosti.
Medij za tiskanje shranite v istem okolju kot tiskalnik.
Umerite tiskalnik. Oglejte si razdelek Umerjanje tiskalnika.
HP color laserjet 2700 note Težave z barvnim tiskanjem Opomba

Za dodatne informacije o težavah s kakovostjo barvnega tiskanja si oglejte razdelek Odpravljanje težav s kakovostjo tiskanja.

Manjka barva
Vzrok
Rešitev
HP-jeva tiskalna kartuša je poškodovana.
Zamenjajte kartušo.

Neskladen natis barv po namestitvi tiskalne kartuše
Vzrok
Rešitev
Nove tiskalne kartuše včasih zahtevajo natis več strani, preden zagotovijo skladno kakovost tiskanja.
Z novo kartušo natisnite približno 50 strani in nato ponovno poskusite s tiskalnim opravilom.
Morda je nizka raven črnila v drugi tiskalni kartuši.
Na nadzorni plošči preverite merilnik črnila v kartušah ali natisnite stran s stanjem potrošnega materiala. Oglejte si razdelek Uporaba strani z informacijami o tiskalniku.
Tiskalnik je morda treba umeriti.
Umerite tiskalnik. Oglejte si razdelek Umerjanje tiskalnika.
Tiskalna kartuša je morda ponovno napolnjena.
Uporabite originalno HP-jevo tiskalno kartušo. Oglejte si razdelek Potrošni material in dodatna oprema.

Natisnjene barve niso skladne z barvami zaslona
Vzrok
Rešitev
Izjemno svetle barve zaslona se ne natisnejo.
Program lahko izjemno svetle barve tolmači kot bele. V tem primeru ne uporabljajte izjemno svetlih barv.
Izjemno temne barve zaslona se natisnejo v črni barvi.
Program lahko izjemno temne barve tolmači kot črne. V tem primeru ne uporabljajte izjemno temnih barv.
Tiskalnik je morda treba umeriti.
Umerite tiskalnik. Oglejte si razdelek Umerjanje tiskalnika.
Barve na računalniškem zaslonu se razlikujejo od natisa tiskalnika.
1.

Na zavihku gonilnika tiskalnika Color (Barvno) v razdelku Color Options (Barvne možnosti) izberite Manual (Ročno).

2.

Kliknite Settings (Nastavitve).

3.

V možnosti Manual Color Options (Ročne barvne možnosti) v razdelku Color Options (Barvne možnosti) izberite Default (sRGB) (Privzeto (sRGB)) za posamezni predmet.

4.

Za dokončanje kliknite OK (V redu).

HP color laserjet 2700 note Težave z barvnim tiskanjem Opomba

Na ujemanje natisnjenih barv z barvami na zaslonu lahko vplivajo številni dejavniki: papir, osvetlitev prosojnice, programi, palete operacijskega sistema, monitorji in videokartice in gonilniki. Oglejte si razdelek Barva.

HP color laserjet 2700 Težave z barvnim tiskanjem