Težave z nadzorno ploščo tiskalnika

Težave z nadzorno ploščo tiskalnika


V naslednji tabeli so navedene najpogostejše težave z nadzorno ploščo tiskalnika in predlagane rešitve zanje.

Nastavitve nadzorne plošče ne delujejo pravilno
Vzrok
Rešitev
Zaslon nadzorne plošče tiskalnika je prazen, tudi ko ventilatorji delujejo.
Ventilatorji morda delujejo, medtem ko je tiskalnik v stanju pripravljenosti (izklopljen). Tiskalnik vklopite s sti­kalom za napajanje tiskalnika.
Nastavitve tiskalnika v programu ali gonilniku tiskalnika se razlikujejo od nastavitev nadzorne plošče tiskalnika.
Preverite, ali so nastavitve v programu in gonilniku tiskalnika ustrezne. Programske nastavitve preglasijo nastavitve gonilnika tiskalnika in nadzorne plošče, nastavitve gonilnika tiskalnika pa preglasijo nastavitve nadzorne plošče.
Nastavitve nadzorne plošče niso bile pravilno shranjene.
Ponovno izberite nastavitve nadzorne plošče in nato pritisnite OK (V redu). Desno od nastavitve se mora prikazati zvezdica (*).
Če je tiskalnik v omrežju, je morda drug uporabnik spremenil nastavitve nadzorne plošče tiskalnika.
Obrnite se na skrbnika omrežja za koordinacijo sprememb nastavitev nadzorne plošče tiskalnika.

Izbira pladnja 3 ni mogoča (dodatni vhodni pladenj za 500 listov)
Vzrok
Rešitev
Pladenj 3 se ne prikaže kot možnost vhodnega pladnja na konfiguracijski strani ali nadzorni plošči.
Pladenj 3 se prikaže kot možnost le, če je nameščen. Preverite, ali je pladenj 3 nameščen pravilno.
Pladenj 3 se ne prikaže kot možnost v gonilniku tiskalnika.
Preverite, ali konfiguracija gonilnika tiskalnika prepozna pladenj 3. Za nastavitev in konfiguracijo dodatnih pladnjev si oglejte pomoč za gonilnik tiskalnika. Oglejte si razdelek Odpiranje gonilnikov tiskalnika.
HP color laserjet 2700 Težave z nadzorno ploščo tiskalnika