Težave z omrežjem (samo HP Color LaserJet 2700n)

Težave z omrežjem (samo HP Color LaserJet 2700n)


Z naslednjimi točkami preverite, ali tiskalnik komunicira z omrežjem. Pred začetkom odpravljanja težav natisnite konfiguracijsko stran. Oglejte si razdelek Uporaba strani z informacijami o tiskalniku.

1.

Opazite kakršnekoli fizične težave s povezavo med delovno postajo ali datotečnim strežnikom in tiskalnikom?

Preverite, ali so omrežni kabel, povezave in konfiguracije usmerjevalnika pravilni. Preverite, ali dolžine omrežnih kablov ustrezajo specifikacijam omrežja.

2.

So omrežni kabli pravilno priključeni?

Poskrbite, da bo tiskalnik povezan v omrežje prek ustreznih vrat in kabla. Preverite vsako kabelsko povezavo, da preverite, ali je trdna in na pravem mestu. Če se težava nadaljuje, poskusite z drugim kablom ali speljite povezavo na druga vrata v zvezdišču ali oddajno-sprejemno enoto. Jantarjeva lučka za aktivnost in zelena lučka stanja povezave poleg povezave vrat na hrbtni strani tiskalnika morata svetiti.

3.

So nastavitve hitrosti povezave in dupleksa nastavljene pravilno?

Hewlett-Packard priporoča, da to nastavitev pustite v samodejnem načinu (privzeta nastavitev). Oglejte si razdelek Nastavitve hitrosti povezave in dupleksa povezave.

4.

Lahko “preverite dosegljivost” tiskalnika? (Windows)

a.

Kliknite Začni, nato Zaženi, vnesite cmd in kliknite V redu, da odprete ukazno vrstico MS-DOS.

b.

Vnesite ping in takoj zatem IP-naslov tiskalnika. Npr., vnesite: ping 192.168.45.39

Če je ukaz ping uspešen, se v oknu prikaže seznam odgovorov iz tiskalnika.

c.

Če lahko preverite dosegljivost tiskalnika, preverite tudi, ali je konfiguracija IP-naslova za tiskalnik v računalniku pravilna. Če je pravilna, izbrišite tiskalnik in ga ponovno dodajte.

-ali-

Če ukaz ping ni uspel, preverite, ali so omrežna zvezdišča vklopljena, nato pa preverite, ali so omrežne nastavitve, tiskalnik in računalnik konfigurirani za isto omrežje.

5.

Je bil v omrežje dodan kakšen program?

Poskrbite, da bodo novi programi združljivi in pravilno nameščeni, in uporabite prave gonilnike tiskalnika.

6.

Lahko drugi uporabniki tiskajo?

Težava je morda povezana z delovno postajo. Preverite omrežne gonilnike delovne postaje, gonilnike tiskalnika in preusmeritev (zajem v OS Novell NetWare).

7.

Če drugi uporabniki lahko tiskajo, ali uporabljajo isti omrežni operacijski sistem?

Preverite sistem za pravilno namestitev omrežnega operacijskega sistema.

8.

Imate omogočen protokol?

Na poročilu o konfiguraciji preverite stanje protokola. Za preverjanje stanja drugih protokolov lahko uporabite tudi vgrajeni spletni strežnik, HP ToolboxFX ali Macintosh Configure Device. Oglejte si razdelek Upravljanje tiskalnika.

9.

Se tiskalnik prikaže v programu HP Web Jetadmin ali drugih programih za upravljanje?

Na strani z omrežno konfiguracijo preverite omrežne nastavitve.

Z uporabo nadzorne plošče potrdite omrežne nastavitve za tiskalnik.

HP color laserjet 2700 Težave z omrežjem (samo HP Color LaserJet 2700n)