Odstranjevanje zastojev

Odstranjevanje zastojev


Postopki v naslednjih razdelkih ustrezajo sporočilom o zastojih, ki se lahko prikažejo na nadzorni plošči.

Zastoj v pladnju 1
1.

Odstranite medije iz pladnja 1.

HP color laserjet 2700 bgu jm02 Odstranjevanje zastojev

2.

Primite zagozdeni list na obeh vogalih in potegnite.

HP color laserjet 2700 bgu jm03 Odstranjevanje zastojev

3.

Položite sveženj medijev v pladenj 1.

HP color laserjet 2700 bgu jm04 Odstranjevanje zastojev

4.

Preverite, ali so vodila za medije povsem ob medijih in jih ne upogibajo.

HP color laserjet 2700 bgu jm05 Odstranjevanje zastojev

5.

Pritisnite OK (V redu) za nadaljevanje tiskanja.

Zastoj v pladnju 2 oziroma dodatnem pladnju 3
1.

Če je nameščen dodatni pladenj 3, ga izvlecite in položite na ravno podlago. Če je zagozdeni list viden, ga odstranite.

HP color laserjet 2700 bgu jm17 Odstranjevanje zastojev

2.

V nasprotnem primeru preverite notranjost tiskalnika na zgornjem delu odprtine pladnja. Odstranite zagozdene medije.

3.

Izvlecite pladenj 2 in ga položite na ravno podlago.

HP color laserjet 2700 bgu jm10 Odstranjevanje zastojev

4.

Če je zagozdeni list viden, ga odstranite.

HP color laserjet 2700 bgu jm09 Odstranjevanje zastojev

5.

V nasprotnem primeru preverite notranjost tiskalnika na zgornjem delu odprtine pladnja. Odstranite zagozdene medije.

HP color laserjet 2700 bgu jm25 Odstranjevanje zastojev

6.

Pladenj 2 in dodatni pladenj 3 namestite nazaj.

HP color laserjet 2700 bgu jm12 Odstranjevanje zastojev

7.

Pritisnite OK (V redu) za nadaljevanje tiskanja.

Zastoj na poti papirja

Pri teh sporočilih nadzorne plošče morebitne zastoje iščite na dveh območjih. Najprej preverite območje sprednjih vrat. Nato preverite območje zgornjega pokrova, tako da začnete pri 6. koraku.

1.

Odprite sprednja vratca.

HP color laserjet 2700 bgu pc01 Odstranjevanje zastojev

HP color laserjet 2700 caution Odstranjevanje zastojev OPOZORILO

Na prenosno enoto ne postavljajte ničesar. Ne dotikajte se zgornjega dela prenosne enote ali stikov na njeni levi strani.

HP color laserjet 2700 note Odstranjevanje zastojev Opomba

Če se list trga, poskrbite, da bodo pred nadaljevanjem tiskanja vsi delci odstranjeni.

2.

Odstranite vse vidne medije.

HP color laserjet 2700 bgu jm26 Odstranjevanje zastojev

3.

Poiščite zelena jezička registrske tablice, ki se nahajata pod spodnjo tiskalno kartušo.

HP color laserjet 2700 bgu jm27 Odstranjevanje zastojev

4.

Pritisnite jezička in nato dvignite registrsko tablico. Odstranite zagozdene medije in registrsko tablico namestite nazaj.

HP color laserjet 2700 bgu jm28 Odstranjevanje zastojev

HP color laserjet 2700 note Odstranjevanje zastojev Opomba

Če se list trga, poskrbite, da bodo pred nadaljevanjem tiskanja vsi delci odstranjeni.

5.

Zaprite sprednja vratca.

HP color laserjet 2700 bgu pc07 Odstranjevanje zastojev

6.

Odprite zgornji pokrov.

HP color laserjet 2700 bgu fs01 Odstranjevanje zastojev

7.

Če je zagozdeni list viden, ga odstranite in zaprite zgornji pokrov.

HP color laserjet 2700 bgu jm20 Odstranjevanje zastojev

8.

V nasprotnem primeru s stikalom za napajanje izklopite tiskalnik.

HP color laserjet 2700 bgu pp02 Odstranjevanje zastojev

HP color laserjet 2700 warning Odstranjevanje zastojev OPOZORILO!

Fiksirna enota bo vroča. Preden nadaljujete, počakajte 10 minut.

9.

S palcema pritisnite zapaha fiksirne enote, fiksirno enoto povlecite navzgor in jo odstranite.

HP color laserjet 2700 bgu fs04 Odstranjevanje zastojev

10.

Na fiksirni enoti dvignite vrata zaslonke.

HP color laserjet 2700 caution Odstranjevanje zastojev OPOZORILO

Vrat zaslonke ne odpirajte, ko je ta v tiskalniku.

HP color laserjet 2700 bgu jm21 Odstranjevanje zastojev

11.

Odstranite zagozdene liste.

HP color laserjet 2700 note Odstranjevanje zastojev Opomba

Če se list trga, poskrbite, da bodo pred nadaljevanjem tiskanja vsi delci odstranjeni.

HP color laserjet 2700 bgu jm22 Odstranjevanje zastojev

12.

Fiksirno enoto držite s palcema na zapahih in nato obe strani fiksirne enote potisnite v tiskalnik. Fiksirno enoto potiskajte navzdol, dokler se ne zaskoči.

HP color laserjet 2700 bgu fs03 Odstranjevanje zastojev

13.

Zaprite zgornji pokrov in vklopite tiskalnik.

HP color laserjet 2700 bgu fs08 Odstranjevanje zastojev

Zastoj v izhodnem pladnju

Pri teh sporočilih nadzorne plošče morebitne zastoje iščite na dveh območjih. Najprej preverite območje izhodnega pladnja. Nato preverite območje zgornjega pokrova, tako da začnete pri 3. koraku.

1.

Preverite zagozdeni papir v izhodnem pladnju.

2.

Odstranite vse vidne medije.

HP color laserjet 2700 note Odstranjevanje zastojev Opomba

Če se list trga, poskrbite, da bodo pred nadaljevanjem tiskanja vsi delci odstranjeni.

HP color laserjet 2700 bgu jm08 Odstranjevanje zastojev

3.

Odprite zgornji pokrov.

HP color laserjet 2700 bgu fs01 Odstranjevanje zastojev

4.

Če je zagozdeni list viden, ga odstranite in zaprite zgornji pokrov.

HP color laserjet 2700 bgu jm20 Odstranjevanje zastojev

5.

V nasprotnem primeru s stikalom za napajanje izklopite tiskalnik.

HP color laserjet 2700 bgu pp02 Odstranjevanje zastojev

HP color laserjet 2700 warning Odstranjevanje zastojev OPOZORILO!

Fiksirna enota bo vroča. Preden nadaljujete, počakajte 10 minut.

6.

S palcema pritisnite zapaha fiksirne enote, fiksirno enoto povlecite navzgor in jo odstranite.

HP color laserjet 2700 bgu fs04 Odstranjevanje zastojev

7.

Na fiksirni enoti dvignite vrata zaslonke.

HP color laserjet 2700 caution Odstranjevanje zastojev OPOZORILO

Vrat zaslonke ne odpirajte, ko je ta v tiskalniku.

HP color laserjet 2700 bgu jm21 Odstranjevanje zastojev

8.

Odstranite zagozdene liste.

HP color laserjet 2700 note Odstranjevanje zastojev Opomba

Če se list trga, poskrbite, da bodo pred nadaljevanjem tiskanja vsi delci odstranjeni.

HP color laserjet 2700 bgu jm22 Odstranjevanje zastojev

9.

Fiksirno enoto držite s palcema na zapahih in nato obe strani fiksirne enote potisnite v tiskalnik. Fiksirno enoto potiskajte navzdol, dokler se ne zaskoči.

HP color laserjet 2700 bgu fs03 Odstranjevanje zastojev

10.

Zaprite zgornji pokrov in vklopite tiskalnik.

HP color laserjet 2700 bgu fs08 Odstranjevanje zastojev

HP color laserjet 2700 Odstranjevanje zastojev