Izbira medijev za tiskanje

Izbira medijev za tiskanje


V tem tiskalniku lahko uporabljate veliko vrst papirja in drugih medijev za tiskanje.

Pred nakupom večje količine kateregakoli papirja ali posebnih obrazcev se prepričajte, da je dobavitelj papirja seznanjen z zahtevami za medije za tiskanje, ki so navedene v HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide (Priročnik s specifikacijami za tiskalne medije družine tiskalnikov HP LaserJet).

Oglejte si razdelek Potrošni material in dodatna oprema za naročilo HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide (Priročnik s specifikacijami za tiskalne medije družine tiskalnikov HP LaserJet). Za prenos kopije priročnika pojdite na www.hp.com/support/clj2700. Izberite Manuals (Priročniki).

Obstaja možnost, da papir ustreza vsem smernicam v tem poglavju ali HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide (Priročnik s specifikacijami za tiskalne medije družine tiskalnikov HP LaserJet) in se še vedno ne natisne zadovoljivo. Do tega lahko pride zaradi neobičajnih lastnosti okolja tiskanja ali drugih spremenljivk, nad katerimi HP nima nadzora (npr. skrajne temperature in vlaga).

Podjetje Hewlett-Packard priporoča preizkus vsake vrste papirja pred nakupom večjih količin.

HP color laserjet 2700 caution Izbira medijev za tiskanje OPOZORILO

Uporaba papirja, ki ni v skladu s specifikacijami, navedenimi tukaj ali v priročniku za tiskalne medije, lahko pripelje do težav, zaradi katerih je potreben servis. Ta storitev ni zajeta v garancijo ali servisne pogodbe podjetja Hewlett-Packard.

V tem razdelku so informacije o naslednjih temah

HP color laserjet 2700 Izbira medijev za tiskanje