Neustrezen papir

Neustrezen papir


Tiskalnik podpira veliko vrst papirja. Uporaba neustreznega papirja bo povzročila slabšo kakovost tiskanja in povečala možnosti zastoja.

Ne uporabljajte pregrobega papirja.

Ne uporabljajte naluknjanega ali perforiranega papirja, ki ni standardni naluknjan papir.

Ne uporabljajte obrazcev na več listih.

Ne uporabljajte papirja, ki je že bil uporabljen za tiskanje ali fotokopiranje.

Ne tiskajte močnih vzorcev na papir z vodnim žigom.

HP color laserjet 2700 Neustrezen papir