Okolje za tiskanje in shranjevanje

Okolje za tiskanje in shranjevanje


Popolno okolje za tiskanje in shranjevanje medijev mora imeti približno sobno temperaturo in ne sme biti presuho ali prevlažno. Ne pozabite, da je papir higroskopski; vlago hitro vsrka in sprošča.

Zaradi vročine vlaga iz papirja izhlapi, zaradi hladu pa se kondenzira na papirju. Ogrevalni sistemi in klimatske naprave odstranijo večino vlage iz prostora. Ko je papir odprt in v uporabi, izgublja vlago, kar povzroča proge in madeže. Vlažno vreme ali hladilniki vode lahko povzročijo porast vlage v prostoru. Ko je papir odprt in v uporabi, vsrkava vso odvečno vlago, zaradi česar prihaja do svetlih natisov in izpuščenih delov. Papir se lahko zaradi izgubljene in pridobljene vlage deformira. To lahko povzroči zastoje.

Zato sta shranjevanje papirja in ravnanje z njim prav tako pomembna dejavnika kot sam postopek izdelave papirja. Okoljske razmere shranjevanja papirja neposredno vplivajo na podajanje in kakovost tiskanja.

Ovrednotite smiselnost nakupa večje količine papirja, kot jo lahko porabite v krajšem času, približno treh mesecih. Dalj časa shranjen papir je lahko izpostavljen ekstremni vročini in vlagi, kar lahko povzroči poškodbe. Načrtovanje je pomembno za preprečitev škode na večji količini papirja.

Papir v zaprtih zvitkih lahko več mesecev ostane nespremenjene kakovosti. Pri odprtih paketih papirja obstaja večja možnost poškodb zaradi okolja, še posebej, če niso oviti z zaščito proti vlagi.

Okolje za shranjevanje medijev je treba ustrezno vzdrževati, da zagotovite optimalno delovanje tiskalnika. Priporočene razmere so od 20 °C do 24 °C (68 °F do 75 °F) z relativno vlažnostjo 45 % do 55 %. Naslednje smernice pripomorejo k vrednotenju okolja za shranjevanje papirja:

Mediji za tiskanje naj bodo shranjeni pri približno sobni temperaturi.

Zrak ne sme biti presuh ali prevlažen, da zadosti higroskopskim lastnostim papirja.

Odprt zvitek je najbolje shraniti tako, da ga zavijete v vodotesni omot. Če je okolje tiskalnika izpostavljeno ekstremnim okoliščinam, odvijte le količino papirja, ki ga nameravate uporabiti, da preprečite neželeno spreminjanje vlažnosti.

Papirja in medijev za tiskanje ne shranjujte v bližini ogrevalnih in klimatskih naprav ali v bližini oken in vrat, ki jih pogosto odpirate.

HP color laserjet 2700 Okolje za tiskanje in shranjevanje