Konfiguriranje pladnjev za papir po meri

Konfiguriranje pladnjev za papir po meri


Nekateri programi in gonilniki tiskalnika omogočajo določanje velikosti medija po meri. Nastavite pravo velikost medija tako v pogovornem oknu za nastavitev strani kot za tiskanje. Če programska oprema tega ne omogoča, določite velikost medija po meri na nadzorni plošči. Za dodatne informacije si oglejte razdelek Meni System Setup (Nastavitev sistema).

Uporabite nastavitev velikosti Any size (Poljubna velikost), ko izbrani medij ne ustreza povsem velikosti papirja, določeni v dokumentu, ki ga tiskate. Če ni določenega pladnja za vir, tiskalnik najprej poišče papir, ki povsem ustreza dokumentu, in nato poišče in tiska iz pladnja, nastavljenega na Any size (Poljubna velikost) ali Any type (Poljubna vrsta).

HP color laserjet 2700 Konfiguriranje pladnjev za papir po meri