Konfiguriranje velikosti

Konfiguriranje velikosti


1.

Pritisnite OK (V redu).

2.

S pritiskom na > označite System Setup (Nastavitev sistema) in nato pritisnite OK (V redu).

3.

S pritiskom na > označite Paper Setup (Nastavitev papirja) in nato pritisnite OK (V redu).

4.

S pritiskom na > označite Tray 1 (Pladenj 1) ali Tray 2 (Pladenj 2) in nato pritisnite OK (V redu).

5.

S pritiskom na > označite Paper size (Velikost papirja) in nato pritisnite OK (V redu).

6.

S pritiskom na > označite ustrezno velikost in nato pritisnite OK (V redu).

HP color laserjet 2700 Konfiguriranje velikosti