Nalaganje v pladenj 2

Nalaganje v pladenj 2


HP color laserjet 2700 caution Nalaganje v pladenj 2 OPOZORILO

Da bi preprečili zastoje, pladnja med tiskanjem ne odpirajte ali odstranjujte.

1.

Pladenj 2 izvlecite iz tiskalnika in odstranite morebitne medije.

HP color laserjet 2700 bgu st01 Nalaganje v pladenj 2

2.

Izvlecite podaljšek izhodnega pladnja.

HP color laserjet 2700 bgu st02 Nalaganje v pladenj 2

3.

Vodilo za dolžino prilagajajte, dokler puščica ne kaže na velikost medijev, ki jih nalagate.

HP color laserjet 2700 bgu st04 Nalaganje v pladenj 2

4.

Stranski vodili za širino prilagajajte, dokler puščica na desnem vodilu za širino ne kaže na velikost medijev, ki jih nalagate.

HP color laserjet 2700 bgu st03 Nalaganje v pladenj 2

5.

Naložite medije v pladenj.

HP color laserjet 2700 note Nalaganje v pladenj 2 Opomba

Če tiskate na posebne medije, kot so nalepke, pisemski papir ali ovojnice, si oglejte razdelek Nalaganje posebnih medijev za vse informacije o usmerjenosti medija in konfiguraciji tiskalnika.

HP color laserjet 2700 bgu st05 Nalaganje v pladenj 2

6.

Poskrbite, da bodo mediji lepo poravnani in pod vodili za višino.

HP color laserjet 2700 bgu st06 Nalaganje v pladenj 2

7.

Potisnite pladenj nazaj v tiskalnik.

HP color laserjet 2700 bgu st07 Nalaganje v pladenj 2

HP color laserjet 2700 Nalaganje v pladenj 2