Nadzor tiskalnih opravil

Nadzor tiskalnih opravil


V OS Windows tri nastavitve vplivajo na način, kako gonilnik tiskalnika povleče medij, ko pošljete tiskalno opravilo. Nastavitve Source (Vir), Type (Vrsta) in Size (Velikost) se prikažejo v pogovornem oknu Page Setup (Nastavitev strani), Print (Natisni) ali Print Properties (Lastnosti tiskanja) v večini programov. Če teh nastavitev ne spremenite, tiskalnik za izbiro pladnja samodejno uporabi privzete nastavitve.

HP color laserjet 2700 caution Nadzor tiskalnih opravil OPOZORILO

Kadar je mogoče, nastavitev tiskalnika spremenite v programski opremi ali gonilniku tiskalnika, ker postanejo spremembe, ki jih izvedete na nadzorni plošči, privzete nastavitve za naslednja tiskalna opravila. Nastavitve, izbrane v programski opremi ali gonilniku tiskalnika, preglasijo nastavitve nadzorne plošče.

V tem razdelku so informacije o naslednjih temah

HP color laserjet 2700 Nadzor tiskalnih opravil