Prednost pri nastavitvah tiskanja

Prednost pri nastavitvah tiskanja


Pri spremembah v nastavitvah tiskanja je določena prednost nekaterih sprememb, glede na vir izvajanja spremembe:

HP color laserjet 2700 note Prednost pri nastavitvah tiskanja Opomba

Imena ukazov in pogovornih oken se lahko v različnih programih razlikujejo.

Pogovorno okno za nastavitev strani: Za odpiranje tega pogovornega okna kliknite ukaz Page Setup (Nastavitev strani) ali podoben ukaz v meniju File (Datoteka) v programu, ki ga uporabljate. Tukaj spremenjene nastavitve preglasijo drugje spremenjene nastavitve.

Pogovorno okno tiskanja: Za odpiranje tega pogovornega okna kliknite Print (Tiskanje), Print Setup (Nastavitev tiskanja) ali podoben ukaz v meniju File (Datoteka) programa, ki ga uporabljate. Nastavitve v pogovornem oknu Print (Tiskanje) nimajo prednosti in ne preglasijo sprememb v pogovornem oknu Page Setup (Nastavitev strani).

Pogovorno okno z lastnostmi tiskanja (gonilnik tiskalnika): Za odpiranje gonilnika tiskalnika kliknite Properties (Lastnosti) v pogovornem oknu Print (Tiskanje). V pogovornem oknu Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) spremenjene nastavitve ne preglasijo nastavitev, spremenjenih drugje v programski opremi za tiskanje.

Privzete nastavitve gonilnika tiskalnika: Privzete nastavitve gonilnika tiskalnika določajo nastavitve za vsa tiskalna opravila, razen če nastavitve spremenite v pogovornih oknih Page Setup (Nastavitev strani), Print (Tiskanje) ali Printer Properties (Lastnosti tiskalnika).

Nastavitve na nadzorni plošči tiskalnika: Na nadzorni plošči tiskalnika spremenjene nastavitve nimajo prednosti pred nastavitvami, spremenjenimi drugje.

HP color laserjet 2700 Prednost pri nastavitvah tiskanja