Vrsta in velikost

Vrsta in velikost


Ko želite jemati medij iz prvega pladnja, ki je konfiguriran za izbrano vrsto ali velikost, izberite za tiskanje možnost Type (Vrsta) ali Size (Velikost). Izbira medija glede na vrsto in ne vir je podobno zaklepu pladnjev in pomaga zaščititi posebne medije pred nenamerno uporabo. Npr. če je pladenj konfiguriran za pisemski papir in določite, da gonilnik tiska na navaden papir, tiskalnik ne bo povlekel medija iz tega pladnja, temveč bo potegnil papir iz pladnja, v katerem je navaden papir in ki je konfiguriran za navaden papir.

Izbira medija glede na vrsto in velikost zagotavlja občutno boljšo kakovost tiskanja za težki in sijajni papir ter prosojne folije. Zaradi uporabe napačne nastavitve je lahko kakovost tiskanja nezadovoljiva. Posebne medije za tiskanje, kot so nalepke ali prosojnice, vedno tiskajte z uporabo možnosti Type (Vrsta). Ovojnice tiskajte z uporabo možnosti Size (Velikost).

Če pogosto tiskate na določeno vrsto ali velikost medija, lahko skrbnik tiskalnika (za omrežni tiskalnik) ali vi (za lokalni tiskalnik) konfigurirata pladenj za to vrsto ali velikost. Ko za tiskanje opravila izberete to vrsto oziroma velikost, tiskalnik povleče iz pladnja, ki je konfiguriran za to vrsto oziroma velikost. Oglejte si razdelek Konfiguriranje pladnjev.

Ko zaprete pladenj 2 ali dodaten pladenj 3, se lahko prikaže sporočilo, ki vas poziva k izbiri Type (Vrsta) ali Size (Velikost) za pladenj. Če je pladenj že pravilno konfiguriran, pritisnite X za vrnitev v stanje Ready (V pripravljenosti).

HP color laserjet 2700 Vrsta in velikost