Uporaba 2-stranskega (obojestranskega) tiskanja

Uporaba 2-stranskega (obojestranskega) tiskanja


Za tiskanje dokumenta na obe strani papir po natisnjeni prvi strani ponovno naložite v tiskalnik ročno.

HP color laserjet 2700 note Uporaba 2 stranskega (obojestranskega) tiskanja Opomba

Poškodovani ali ponovno uporabljeni mediji lahko povzročijo zastoje, zato ga ne uporabljajte. Ne tiskajte na obe strani nalepk ali prosojnic.

V OS Windows morate konfigurirati gonilnik tiskalnika za ročno 2-stransko tiskanje.

Za konfiguriranje gonilnika tiskalnika za OS Windows za 2-stransko tiskanje
1.

Kliknite Start, Nastavitve in nato Tiskalniki ali Tiskalniki in faksi.

2.

Z desnim miškinim gumbom kliknite ikono gonilnika in izberite Lastnosti.

3.

Kliknite zavihek Nastavitve naprave.

4.

Na področju Paper Handling Options (Možnosti ravnanja s papirjem) izberite Allow Manual Duplexing (Dovoli ročno obojestransko tiskanje). Kliknite OK (V redu).

V tem razdelku so informacije o naslednjih temah

HP color laserjet 2700 Uporaba 2-stranskega (obojestranskega) tiskanja