Ročno 2-stransko tiskanje

Ročno 2-stransko tiskanje


1.

Naložite papir v pladenj 1, 2 ali dodatni pladenj 3.

Če uporabljate pisemski papir, ga naložite z licem navzdol in zgornjim robom v zadnjem delu pladnja.

2.

Odprite gonilnik tiskalnika.

3.

Izberite ustrezno velikost in vrsto.

4.

Na zavihku Finishing (Dokončanje) izberite Print on Both Sides (manually) (Obojestransko tiskanje (ročno)).

HP color laserjet 2700 note Ročno 2 stransko tiskanje Opomba

Privzeta nastavitev je vezava vzdolž daljšega robu za strani s portretno usmerjenostjo. Za spremembo na vezavo vzdolž krajšega robu izberite potrditveno polje Flip Pages Up (Obrni strani navzgor).

5.

Za tiskanje prve strani pritisnite OK (V redu).

6.

Pojdite k tiskalniku. Ko se prikaže poziv Load Tray 1 (Naloži v pladenj 1), iz pladnja 1 odstranite prazen papir. Vzemite natisnjen sveženj iz izhodnega pladnja in ga naložite v pladenj 1 s potiskano stranjo navzgor in zgornjim robom proti tiskalniku.

HP color laserjet 2700 bgu dx02 Ročno 2 stransko tiskanje

HP color laserjet 2700 note Ročno 2 stransko tiskanje Opomba

Iz natisnjenega svežnja ne zavrzite nobenega praznega lista. Če ročno 2-stransko tiskalno opravilo vsebuje več kot 100 strani, v pladenj 1 naložite do 100 strani.

7.

Za tiskanje druge strani pritisnite OK (V redu).

8.

Če ročno 2-stransko tiskalno opravilo vsebuje več kot 100 strani, se prikaže poziv Load Tray 1 (Naloži v pladenj 1). V pladenj 1 vstavite do 100 strani in nato kliknite OK (V redu) za nadaljevanje tiskanja na drugi strani.

HP color laserjet 2700 Ročno 2-stransko tiskanje