Tiskanje prazne prve strani

Tiskanje prazne prve strani


1.

Odprite gonilnik tiskalnika (oglejte si razdelek Odpiranje gonilnikov tiskalnika).

2.

Na zavihku Paper (Papir) ali Paper/Quality (Papir/kakovost) kliknite Use Different Paper/Covers (Uporabi drugačen papir/platnice).

3.

V polju s seznamom kliknite Front Cover (Naslovnica).

4.

Kliknite Add Blank or Preprinted Cover (Dodaj prazno ali predhodno potiskano platnico).

HP color laserjet 2700 Tiskanje prazne prve strani