Tiskanje več strani na en list papirja

Tiskanje več strani na en list papirja


Na en sam list papirja lahko natisnete več kot eno stran.

1.

Odprite gonilnik tiskalnika (oglejte si razdelek Odpiranje gonilnikov tiskalnika).

2.

Kliknite zavihek Finishing (Dokončanje).

3.

V razdelku Document Options (Možnosti dokumenta) izberite število strani, ki jih želite natisniti na posamezni list (1, 2, 4, 6, 9 ali 16).

4.

Če je število strani večje od 1, izberite ustrezne možnosti za Print Page Borders (Tiskanje robov strani) in Page Order (Vrstni red strani).

5.

Kliknite OK (V redu). Izdelek je nastavljen za tiskanje izbranega števila strani na list.

HP color laserjet 2700 Tiskanje več strani na en list papirja