Uporaba vodnih žigov

Uporaba vodnih žigov


Vodni žig je oznaka, kot je na primer “Zaupno”, ki je natisnjena v ozadju posameznih strani dokumenta.

1.

Odprite gonilnik tiskalnika (oglejte si razdelek Odpiranje gonilnikov tiskalnika).

2.

Na zavihku Effects (Učinki) kliknite spustni seznam Watermarks (Vodni žigi).

3.

Kliknite vodni žig, ki ga želite uporabiti. Za ustvarjanje novega vodnega žiga kliknite Edit (Uredi).

4.

Če želite, da se vodni žig pojavi samo na prvi strani dokumenta, kliknite First Page Only (Samo prva stran).

5.

Kliknite OK (V redu).

Za odstranjevanje vodnega žiga kliknite (none) (brez) na spustnem seznamu Watermarks (Vodni žigi).

HP color laserjet 2700 Uporaba vodnih žigov