Uporaba zavihka Services (Storitve)

Uporaba zavihka Services (Storitve)


Če je izdelek povezan v omrežje, z zavihkom Services (Storitve) pridobite informacije o stanju izdelka in potrošnega materiala. S klikom na ikono Device and Supplies status (Stanje naprave in potrošnega materiala) odprite stran Device Status (Stanje naprave) HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika. Na tej strani so prikazani trenutno stanje izdelka, odstotek preostalega potrošnega materiala in informacije za naročanje potrošnega materiala.

HP color laserjet 2700 Uporaba zavihka Services (Storitve)