Zaustavitev trenutnega tiskalnega opravila z nadzorne plošče tiskalnika

Zaustavitev trenutnega tiskalnega opravila z nadzorne plošče tiskalnika


Na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite X.

HP color laserjet 2700 note Zaustavitev trenutnega tiskalnega opravila z nadzorne plošče tiskalnika Opomba

Če je tiskalno opravilo predaleč v postopku, vam možnost njegovega preklica morda ni na voljo.

HP color laserjet 2700 Zaustavitev trenutnega tiskalnega opravila z nadzorne plošče tiskalnika