Nastavitve naprave

Nastavitve naprave


Mapa System Settings (Sistemske nastavitve) vsebuje povezave z naslednjimi glavnimi stranmi:

Device information (Informacije o napravi). Ogled informacij o tiskalniku, kot sta opis tiskalnika in kontaktna oseba.

Paper handling (Ravnanje s papirjem). Konfiguracija pladnjev ali sprememba nastavitev tiskalnika za ravnanje s papirjem, kot sta privzeta velikost in vrsta papirja.

Printing (Tiskanje). Sprememba privzetih nastavitev tiskanja tiskalnika, kot sta število kopij in usmerjenost papirja.

PCL. Ogled in sprememba nastavitev PCL.

PostScript. Ogled in sprememba nastavitev PS.

Print quality (Kakovost tiskanja). Sprememba nastavitev kakovosti tiskanja tiskalnika.

Print density (Gostota tiskanja). Sprememba nastavitev gostote tiskanja, kot so kontrast, osvetlitve, srednji toni in sence.

Paper types (Vrste papirja). Sprememba nastavitev načina tiskalnika za vsako vrsto medijev, kot so pisemski papir, predhodno naluknjan in sijajni papir.

System setup (Nastavitev sistema). Sprememba sistemskih nastavitev tiskalnika, kot sta obnovitev ob zastoju in samodejno nadaljevanje. Spremenite nastavitev Cartridge low threshold (Prag nizke vsebnosti kartuše), ki nastavi raven tonerja, ob kateri se sproži opozorilo zaradi nizke količine tonerja.

Service (Storitve). Pridobitev dostopa do različnih postopkov, potrebnih za vzdrževanje tiskalnika.

Save/restore settings (Shranjevanje/obnavljanje nastavitev) Shranitev trenutnih nastavitev za tiskalnik v datoteko v računalniku. To datoteko uporabite za nalaganje istih nastavitev v drug tiskalnik ali kasnejšo obnovitev teh nastavitev v tem tiskalniku.

Password (Geslo). Nastavitev gesla za zaščito nastavitev naprave. Ko je geslo nastavljeno, ga morajo uporabniki vnesti, da lahko spremenijo nastavitve naprave. Geslo je enako geslu vgrajenega spletnega strežnika.

V tem razdelku so informacije o naslednjih temah

HP color laserjet 2700 Nastavitve naprave