Informacije o napravi

Informacije o napravi


Na strani z informacijami o napravi so shranjeni podatki o tiskalniku za poznejšo uporabo. Informacije, ki jih vnesete v ta polja, se prikažejo na konfiguracijski strani. V vsako od teh polj lahko vnesete poljuben znak.

HP color laserjet 2700 note Informacije o napravi Opomba

Da spremembe začnejo veljati, kliknite Apply (Uporabi).

HP color laserjet 2700 Informacije o napravi