Nastavitev sistema

Nastavitev sistema


Z uporabo možnosti sistemskih nastavitev v programu HP ToolboxFX konfigurirajte razne nastavitve tiskanja. Te nastavitve niso na voljo na nadzorni plošči.

HP color laserjet 2700 note Nastavitev sistema Opomba

Da spremembe začnejo veljati, kliknite Apply (Uporabi).

HP color laserjet 2700 Nastavitev sistema