PCL

PCL


Z uporabo možnosti PCL konfigurirajte nastavitve za tiskanje z uporabo osebnosti PCL.

HP color laserjet 2700 note PCL Opomba

Da spremembe začnejo veljati, kliknite Apply (Uporabi).

HP color laserjet 2700 PCL