Ravnanje s papirjem

Ravnanje s papirjem


Za konfiguracijo privzetih nastavitev uporabite možnosti za ravnanje s papirjem v programu HP ToolboxFX. To so iste možnosti, kot so na voljo v menijih na nadzorni plošči. Za dodatne informacije si oglejte Uporaba menijev na nadzorni plošči.

Ko v izdelku zmanjka medijev, so za izvajanje tiskalnih opravil na voljo tri možnosti:

Izberite Wait for paper to be loaded (Počakaj na naložen papir)

Na spustnem seznamu Paper out action (Ukrep ob porabljenem papirju) izberite Cancel (Prekliči) za preklic tiskalnega opravila.

Na spustnem seznamu Paper out time (Čas ob porabljenem papirju) izberite Override (Preglasitev), da pošljete tiskalno opravilo drugemu pladnju za papir.

V polju Paper out time (Čas ob porabljenem papirju) je določeno, koliko časa tiskalnik počaka, preden se odzove na vaše izbire. Določite lahko od 0 do 3600 sekund.

HP color laserjet 2700 note Ravnanje s papirjem Opomba

Da spremembe začnejo veljati, kliknite Apply (Uporabi).

HP color laserjet 2700 Ravnanje s papirjem