Tiskanje

Tiskanje


Z uporabo možnosti za tiskanje v programu HP ToolboxFX konfigurirajte nastavitve za vse funkcije tiskanja. To so iste možnosti, kot so na voljo na nadzorni plošči. Za dodatne informacije si oglejte Uporaba menijev na nadzorni plošči.

HP color laserjet 2700 note Tiskanje Opomba

Da spremembe začnejo veljati, kliknite Apply (Uporabi).

HP color laserjet 2700 Tiskanje