Vrste papirja

Vrste papirja


Z uporabo možnosti Paper types (Vrste papirja) v programu HP ToolboxFX konfigurirajte načine tiskanja, ki ustrezajo različnim vrstam medijev. Ko izberete Restore modes (Obnovi načine), se vsi načini ponastavijo na tovarniške nastavitve.

HP color laserjet 2700 note Vrste papirja Opomba

Da spremembe začnejo veljati, kliknite Apply (Uporabi).

HP color laserjet 2700 Vrste papirja