Omrežne nastavitve

Omrežne nastavitve


Skrbnik omrežja lahko zavihek Network Settings (Omrežne nastavitve) uporabi za nadzor z omrežjem povezanih nastavitev za tiskalnik, ko je ta povezan v omrežje na osnovi IP-naslovov.

HP color laserjet 2700 Omrežne nastavitve