Pomoč

Pomoč


Mapa Help (Pomoč) vsebuje povezave z naslednjimi glavnimi stranmi:

Troubleshooting (Odpravljanje težav). Tiskanje strani odpravljanja napak, čiščenje tiskalnika in odpiranje Microsoft Office Basic Colors. Za dodatne informacije o Microsoft Office Basic Colors si oglejte razdelek Ujemanje barv.

How do I? (Kako naj?) Povezava s kazalom uporabniškega priročnika.

Animated demonstrations (Animirane predstavitve)

User Guide (Uporabniški priročnik). Ogled informacij o uporabi tiskalnika, garanciji, specifikacijah in podpori. Uporabniški priročnik je na voljo v HTML- in PDF-obliki.

HP color laserjet 2700 Pomoč