Status (Stanje)

Status (Stanje)


Mapa Status (Stanje) vsebuje povezave z naslednjimi glavnimi stranmi:

Device status (Stanje naprave). Ogled informacij o stanju tiskalnika. Ta stran posreduje stanje tiskalnika, kot je zastoj ali prazen pladenj. Po odpravi težave s tiskalnikom kliknite Refresh status (Posodobi stanje) za posodobitev stanja tiskalnika.

Supplies status (Stanje potrošnega materiala). Ogled podrobnega stanja potrošnega materiala, kot sta ocenjena količina tonerja v tiskalni kartuši in število strani, natisnjenih s trenutno tiskalno kartušo. Na tej strani so tudi povezave za naročanje potrošnega materiala in informacije o recikliranju.

Device configuration (Konfiguracija naprave). Ogled podrobnega opisa o trenutni konfiguraciji tiskalnika, vključno s količino nameščenega pomnilnika in podatki o nameščenih dodatnih pladnjih.

Network summary (Povzetek omrežja). Ogled podrobnega opisa o trenutni omrežni konfiguraciji, vključno z IP-naslovom in stanjem omrežja.

Print info pages (Natis strani z informacijami). Tiskanje konfiguracijske strani in številnih drugih strani z informacijami, ki so na voljo za tiskalnik, kot sta stran s stanjem potrošnega materiala in predstavitvena stran.

Color usage job log (Dnevnik opravil uporabe barve). Ogled informacij o uporabi barve za tiskalnik.

Event log (Dnevnik dogodkov). Ogled zgodovine napak tiskalnika. Zadnja napaka je navedena na vrhu seznama.

V tem razdelku so informacije o naslednjih temah

HP color laserjet 2700 Status (Stanje)