Uporaba programa Macintosh Configure Device

Uporaba programa Macintosh Configure Device


Macintosh Configure Device je spletni program, ki ga lahko uporabljate za konfiguracijo in vzdrževanje tiskalnika iz računalnika z Mac OS X V10.3 ali V10.4. Macintosh Configure Device lahko uporabljate, ko je tiskalnik neposredno priključen na računalnik ali je povezan v omrežje. Za odpiranje in uporabo programa Macintosh Configure Device ne potrebujete povezave z internetom.

HP color laserjet 2700 note Uporaba programa Macintosh Configure Device Opomba

Za uporabo programa Macintosh Configure Device morate izvesti popolno namestitev programske opreme.

Macintosh Configure Device uporabite za naslednja opravila:

Preverjanje stanja tiskalnika in tiskanje strani z informacijami.

Preverjanje in spreminjanje sistemskih nastavitev tiskalnika.

Preverjanje privzetih nastavitev tiskanja.

Preverjanje in spreminjanje omrežnih nastavitev, vključno z naslednjimi nastavitvami:

Konfiguracija IP

Napredne omrežne nastavitve

Nastavitve mDNS

Nastavitve SNMP

Geslo

Ogled programa Macintosh Configure Device, ko je tiskalnik neposredno priključen na računalnik
1.

S klikom na ikono HP Director v orodni vrstici odprite program HP Director.

2.

V programu HP Director kliknite Settings (Nastavitve).

3.

Izberite Configure device (Konfiguracija naprave). Odpre se domača stran programa Macintosh Configure Device.

Ogled programa Macintosh Configure Device, ko je tiskalnik povezan v omrežje
1.

Odprite enega od naslednjih podprtih spletnih brskalnikov:

Safari 1.2 ali novejši

Netscape Navigator 7 ali novejši

Opera 7 ali novejši

2.

V naslovno vrstico spletnega brskalnika vnesite IP-naslov tiskalnika. Odpre se domača stran programa Macintosh Configure Device.

HP color laserjet 2700 Uporaba programa Macintosh Configure Device