Uporaba vgrajenega spletnega strežnika

Uporaba vgrajenega spletnega strežnika


Ko je tiskalnik povezan v omrežje, je vgrajeni spletni strežnik samodejno na voljo. Vgrajeni spletni strežnik lahko odprete v OS Windows 95 in novejšem.

HP color laserjet 2700 note Uporaba vgrajenega spletnega strežnika Opomba

Ko je tiskalnik priključen neposredno na računalnik, uporabite HP ToolboxFX za ogled stanja tiskalnika.

Uporabite vgrajeni spletni strežnik za ogled stanja tiskalnika in omrežja ter upravljanje funkcij tiskanja iz računalnika in ne z nadzorne plošče tiskalnika.

Ogled informacij o stanju nadzora tiskalnika

Nastavitev vrste papirja v posameznih pladnjih

Ugotavljanje trajanja potrošnega materiala in naročanje novega

Ogled in sprememba konfiguracij pladnjev

Ogled in sprememba nastavitev tiskalnika

Ogled in tiskanje notranjih strani

Ogled in sprememba omrežne konfiguracije

Ogled podporne vsebine, ki je značilna za trenutno stanje tiskalnika

Omejitev dostopa do funkcij barvnega tiskanja

Za uporabo vgrajenega spletnega strežnika morate imeti Microsoft Internet Explorer 6 ali novejšo različico, Netscape Navigator 7 ali novejšo različico, Safari 1.2 ali novejšo različico, Konqueror 3.2 ali novejšo različico, Firefox 1.0 ali novejšo različico, Mozilla 1.6 ali novejšo različico ali pa Opera 7 ali novejšo različico. Vgrajeni spletni strežnik deluje, ko je tiskalnik povezan v omrežje z IP-naslovi. Vgrajeni spletni strežnik ne podpira povezav tiskalnika v omrežju IPX ali AppleTalk. Za odpiranje in uporabo vgrajenega spletnega strežnika ne potrebujete povezave z internetom.

V tem razdelku so informacije o naslednjih temah

HP color laserjet 2700 Uporaba vgrajenega spletnega strežnika